Stort urval är en trumf

Kaisa Väätäinen ja Juha Oikkonen

Många av dem som förbereder sig på skrivningarna står inför ett svårt val, vad härefter? Utbildningsutbudet är omfattande och begränsas inte enbart till utbildningarna, även ett mellanår kan låta lockande efter en tung vår. Inför så många alternativ kan det kännas förbryllande, rentav skrämmande. Helsingfors universitets trumfkort är att man inte genast måste kunna bestämma skarpa gränser för studiernas inriktning. Den mångdisciplinära och omfattande kursutbudet ger de studerande möjlighet att sammanställa en unik studiehelhet kring det egna huvudämnet.  Tre studerande vid Helsingfors universitet berättar hur det kom sig att de kom just till universitetet och inom de utbildningsområden som de valde.

Mod belönas

En blåsig och grå novembermorgon gryr på campus i Vik när Aino Pietikäinen som studerar lantbruksvetenskap börjar berätta vad som fick henne att välja just universitetet och det här utbildningsprogrammet. ”Jag tycker att en högre högskoleexamen är en bredare inkörsport till arbetslivet och landskapsvetenskaper kan man inte studera vid något annat universitet i Finland än vid Helsingfors universitet.”

Aino Pietikäinen

Aino Pietikäinen

Många av dem som studerar lantbruksvetenskaper har en bakgrund inom lantbruket, men Pietikäinen som på skoj kallar sig för en infödd helsingforsbo beslutade sig för att söka in till branschen efter att ha genomgått en yrkesvalstest. ”Jag hade inga tidigare kunskaper om lantbruksvetenskaperna, men utgående från testresultaten började jag ta reda på vad som ingår i studierna, så blev jag intresserad och beslutade mig för att söka in.” ”När man funderar på studieplatsen är det bra att ta hänsyn till vad man är intresserad av, med vad man vill arbeta och hurdan kompetens sådana arbetsuppgifter kräver. Därefter kan man ta reda på vilken utbildning det är som erbjuder en detta i framtiden”, säger Pietikäinen.

Pietikäinen arbetar vid sidan om studierna i djurparken på Högholmen som enligt henne är en lite avvikande arbetsplats bland dem som studerar lantbruksvetenskaper.

”Vårt utbildningsprogram strävar efter att utveckla bredbasig förståelse genom att erbjuda modulkurser i olika studieinriktningar och så kan var och en skräddarsy en examen som liknar en själv och därigenom hitta sitt fack i livet. Det finns inte två helt identiska examina. Inom lantbruksvetenskaperna kan man välja mellan fem olika moduler; agroteknologi, växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, mark- och miljövetenskap samt lantbruksekonomi”, berättar universitetslektor och programledare Hanna-Riitta Kymäläinen. ”Sysselsättningsläget inom branschen ser för tillfället bra ut och t.ex. matproduktion är ett aktuellt ämne, därför lönar det sig att studera lantbruksvetenskaper”, fortsätter Kymäläinen.

Programmets webbplats

Flerspråkiga yrkesutbildade behövs alltid

Maija Koivistoinen

Maija Koivistoinen

Det hörs ett glatt sorl från korridoren i nedre våningen när Maija Koivistoinen, som studerar statsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan, känd som Soc&kom , berättar hur det är att studera på svenska med finskspråkig bakgrund ”Mina kunskaper i svenska är lite bättre för jag har varit på språkbad och avlagt en del av grundskolan på svenska. Många av mina vänner studerar emellertid med endast B-svenska som grund. Det kräver lite mera arbete, men är slutligen mycket belönande.”

Många visste inte om att det är möjligt att studera statsvetenskap också på svenska vid Helsingfors universitet. ”En dag letade jag efter olika studiealternativ och så råkade jag hitta Soc&kom. Jag upptäckte att det var möjligt att studera statsvetenskap och efter det var valet klart för min del”, berättar Koivistoinen.

Vid Soc&kom går studierna helt på svenska, men man kan välja kurser på finska i universitetets övriga enheter. ”Det är trevligt att i viss utsträckning också få studera på finska, det ger en bra motvikt till studierna på svenska” säger Koivistoinen.

Under studietiden kan det vara svårt att veta vad man vill göra i framtiden. Koivistoinen har emellertid en klar uppfattning om vad hon vill arbeta med efter examen. ”Den offentliga sektorn intresserar mig, särskilt att jobba med EU-frågor och jämställdhet tycker jag verkar intressant. Jag kan inte säga hur många som redan under studietiden vet att de vill bli tjänstemän, det kanske inte är det mest uppenbara valet” skrattar Koivistoinen.

Många som drömmer om universitetsstudier funderar säkert på hur enkelt det är att hitta nya vänner och sysselsättningar utanför studierna. ”Jag har fått verkligen många nya vänner under mina studier. Det viktigaste är att man modigt vågar gå med t.ex. i organisationsverksamhet”, konstaterar Koivistoinen.

”Jag uppmanar att söka in till Soc&kom. Det kommer också att behövas yrkesfolk med kunskaper i svenska så arbetsutsikterna är goda”, säger Koivistoinen. 

Programmets webbplats

Lyssna på dig själv

På campus i Gumtäkt vid Helsingfors universitet sitter de studerande tillsammans vid tuschbord och löser räkneuppgifter medan undervisningspersonalen går omkring och ger handledning. I Gumtäkt kan man studera till ämneslärare i matematik, fysik och kemi. De mångformiga studierna består av föreläsningar, räkneövningar, laboratoriearbete och många olika slag av praktiska övningar. På campus råder en stämning av gemensam inlärning.

Kaisa Väätäinen, som studerar tredje året till ämneslärare i matematik, kemi och fysik, valde universitetet och sitt eget område förutom i enlighet med syskonens tidigare exempel även på grund av sysselsättningsmöjligheterna, ”Syskonen studerade vid högskola, så det var ett ganska klart val.” Lärarnas goda sysselsättningsläge lockade, men allmänt taget råder Väätäinen studerande att göra som de själva vill i utbildningsvalet ”Det är bra att lyssna och ta råd av andra, men valet ska man i alla fall göra själv, det lönar sig inte att följa efter vännerna eller söka till trendiga områden”.

Kaisa Väätäinen ja Juha Oikkonen

Kaisa Väätäinen & Juha Oikkonen

Väätäinen tycker att det bästa med studierna till ämneslärare i matematik, kemi och fysik är studiernas mångfald. Förutom föreläsningskurserna ordnas smågruppsundervisning, närundervisning och handledning. Förutom de naturvetenskapliga ämnena avläggs studier i lärarpedagogik och redan från och med första året får man undervisa. Studiernas tvärvetenskapliga karaktär intresserade också Väätäinen ” Jag har alltid varit intresserad av allt, så det känns bra att ha bredare kunskap om omgivningen.” Detta ger också mångsidiga sysselsättningsmöjligheter.

Programmets chef professor Juha Oikkonen betraktar kombinationen av lärarutbildningen och den naturvetenskapliga utbildningen som synnerligen flexibel och nyttig. De som har avlagt kandidatexamen kan fortsätta direkt till magisterskedet, men ett alternativ är också att man fortsätter till andra naturvetenskapliga magisterprogram. De som examinerats från utbildningsprogrammet får inte enbart arbete som lärare utan ämneslärarna klarar sig också allmänt bra på arbetsplatsmarknaden.” Lärarutbildningen uppskattas och platsen som lärare i matematik, kemi och fysik är en plats där de studerandes önskemål och tankar alltid är välkomna.

Programmets webbplats