Sökandespecifika poängen (94421023402)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan).

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Kolumn

Förklaring

Initialpoäng

Antalet initialpoäng. På följande sida redogörs för hur initialpoängen räknas.

Poäng i urvalsprovet för del X

Antalet poäng i del X av urvalsprovet. Om antalet poäng för någon del av provet saknas trots att den sökande har deltagit i urvalsprovet betyder det att bedömaren har låtit bli att bedöma svaret till den delen av provet. Bedömaren av dina svar kan låta bli att bedöma vissa delar av urvalsprovet ifall du får färre än det lägsta godkända antalet poäng i ett av urvalsprovets delar. Om antalet poäng för alla delarna av provet saknas betyder det att den sökande inte har deltagit i urvalsprovet eller att den sökande har avstått från bedömning.

Poäng i urvalsprovet sammanlagt

Antalet poäng i urvalsprovet sammanlagt. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Totalpoäng

Antalet totalpoäng, alltså summan av initialpoängen och poängen i urvalsprovet. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 25.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Provpoäng för del 1 Provpoäng för del 2 Provpoäng för del 3 Initialpoäng Förstagångssökande
00011062532       12   44 ja
00011181824           0 ja
00011968209 117 57 23 17 17 60 ja
00012022021           50 ja
00012050666     18     34 ja
00012064351           86 ja
00012083264 92 54 24 15 15 38 ja
00012123629 177 87 30 27 30 90 nej
00012125944           70 ja
00012156078           24 ja
00012157970 117 79 34 25 20 38 ja
00012164154 105 51 21 15 15 54 ja
00012172913           0 ja
00012189621           100 ja
00012287170 176 90 33 30 27 86 ja
00012314111           80 nej
00012334777     18     48 ja
00012372221 96 62 24 20 18 34 nej
00012395923 135 75 37 20 18 60 ja
00012397293           76 ja
00012431670           64 ja
00012453056         8 34 nej
00012462270           52 ja
00012465918           52 nej
00012472396           56 nej
00012552355 169 79 39 15 25 90 ja
00012615221 143 67 31 17 19 76 ja
00012642485     2     14 ja
00012642731           60 ja
00012664078     16     34 ja
00012688300           56 ja
00012748460           38 ja
00012772025           84 ja
00012782002           52 ja
00012798274 141 73 29 24 20 68 ja
00012801394           56 ja
00012831429           72 ja
00012834002           70 ja
00012853494 140 74 33 22 19 66 ja
00012869213           78 nej
00012901498           24 ja
00012961810 123 63 32 16 15 60 ja
00012969511           0 ja
00013060121           56 ja
00013104058           72 nej
00013111232           88 ja
00013141338     16     0 ja
00013146634           70 ja
00013158282           10 nej
00013175854           74 ja
00013179588           76 ja
00013205245           88 ja
00013239774           84 ja
00013240158           86 ja
00013348982           76 ja
00013351584 134 54 22 15 17 80 ja