Sökandespecifika poängen (75178862811)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, ut­b­ild­ning­s­pro­gram­met för rätt­s­not­arie (Vasa), svensks­pråkig ut­b­ild­ning, rätt­s­not­arie och juris ma­gister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan). Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 Initialpoäng Förstagångssökande
00012032927 74,0 44,0 9,0 10,0 6,0 10,0 9,0 30,0 Ja
00012040524 36,0 16,0 5,0 2,0 1,0 2,0 6,0 20,0 Nej
00012072259 27,0 27,0 5,5 4,0 6,0 8,0 3,5 0,0 Ja
00012091010 33,5 15,5 5,5 0,5 1,0 2,0 6,5 18,0 Ja
00012102475 28,0 12,0 4,0 2,0 0,0 3,0 3,0 16,0 Nej
00012122730               0,0 Ja
00012130971 55,5 31,5 6,5 4,0 7,0 8,0 6,0 24,0 Ja
00012145526 48,5 28,5 5,5 9,0 3,0 6,0 5,0 20,0 Ja
00012149920 48,0 29,0 5,5 6,5 4,0 6,0 7,0 19,0 Ja
00012153398               0,0 Ja
00012231388               20,0 Nej
00012238307 53,0 32,0 6,0 3,0 7,0 10,0 6,0 21,0 Ja
00012260032 59,5 43,5 7,5 10,0 7,0 9,0 10,0 16,0 Ja
00012341906               26,0 Nej
00012346354 45,0 25,0 5,5 3,0 4,0 8,0 4,5 20,0 Ja
00012358766               17,0 Ja
00012411917 40,0 21,0 4,0 4,0 2,0 5,0 6,0 19,0 Ja
00012411920 63,0 43,0 8,0 10,0 6,0 9,0 10,0 20,0 Nej
00012418075 22,0 8,0 3,5 0,5 1,0 2,0 1,0 14,0 Ja
00012423293               12,0 Ja
00012452099 31,5 13,5 5,5 2,0 1,0 2,0 3,0 18,0 Ja
00012458475 42,0 32,0 7,5 7,5 2,0 9,0 6,0 10,0 Ja
00012484106   5,5 2,5 0,0 0,0 3,0 0,0 15,0 Ja
00012497520 50,0 35,0 8,5 9,0 5,0 5,0 7,5 15,0 Ja
00012497627 25,0 9,0 3,5 3,5 1,0 1,0 0,0 16,0 Ja
00012498383               15,0 Ja
00012504581 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Ja
00012507698 51,0 28,0 6,5 4,0 2,0 9,0 6,5 23,0 Ja
00012508529 57,5 27,5 4,5 6,0 3,0 5,0 9,0 30,0 Ja
00012536698 46,0 25,0 1,5 5,5 3,0 8,0 7,0 21,0 Ja
00012546934 64,0 37,0 7,5 7,5 5,0 9,0 8,0 27,0 Ja
00012552339 55,0 35,0 8,5 8,5 3,0 5,0 10,0 20,0 Ja
00012558906               18,0 Ja
00012560952 33,0 19,0 3,5 4,0 7,0 2,0 2,5 14,0 Ja
00012638318 16,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 13,0 Ja
00012643523 22,5 6,5 2,5 1,0 0,0 3,0 0,0 16,0 Ja
00012655197 56,0 34,0 8,0 8,0 6,0 3,0 9,0 22,0 Ja
00012661055 38,0 18,0 5,0 2,0 0,0 4,0 7,0 20,0 Ja
00012724565 16,5 16,5 4,5 5,0 2,0 4,0 1,0 0,0 Ja
00012873393 45,0 28,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 17,0 Ja
00012895164               10,0 Ja
00012932373 25,5 6,5 1,5 1,0 0,0 1,0 3,0 19,0 Ja
00012940909 38,0 20,0 4,5 3,0 2,0 6,0 4,5 18,0 Ja
00012949793               18,0 Ja
00013015338 27,0 7,0 1,5 0,5 0,0 3,0 2,0 20,0 Ja
00013016463 55,0 37,0 7,0 8,0 4,0 8,0 10,0 18,0 Nej
00013019651 71,0 46,0 9,0 10,0 9,0 8,0 10,0 25,0 Ja
00013026026 60,0 36,0 7,0 6,0 5,0 9,0 9,0 24,0 Ja
00013112914               17,0 Ja
00013277215 58,5 35,5 5,0 7,5 8,0 9,0 6,0 23,0 Ja
00013343767               16,0 Ja
00013406387 33,0 15,0 4,5 2,5 4,0 2,0 2,0 18,0 Nej
00013409407               15,0 Nej