Sökandespecifika poängen (74277914151)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kan­did­at­pro­gram­met i sam­häll­s­vetenskaper (un­der­vis­ning på svenska), sök­må­let so­cialt arb­ete, politices kan­didat (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan). Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 20.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Provpoäng Provpoäng för del 1 Provpoäng för del 2 Initialpoäng Vitsord i samhällslära Vitsord i modersmål Förstagångssökande
00011993119         19 0 6 ja
00011999456         10 0 2 nej
00012041387 52 37 18 19 15 0 5 nej
00012064526         0 0 0 ja
00012086517 53 40 20 20 13 0 2 ja
00012135183         0 0 0 ja
00012172913         0 0 0 ja
00012175295         14 4 3 ja
00012182152 42 25 8 17 17 0 3 ja
00012193251 40 40 20 20 0 0 0 nej
00012209404         22 0 6 nej
00012210134 38 30 18 12 8 0 2 ja
00012307458 54 40 20 20 14 0 3 nej
00012319158         22 0 5 ja
00012323241         0 0 0 ja
00012351624         12 0 3 nej
00012360356         10 3 2 ja
00012379402         20 0 6 nej
00012388189 36 28 16 12 8 0 1 ja
00012390070 56 40 20 20 16 0 4 nej
00012410497         14 3 3 ja
00012443532 40 40 20 20 0 0 0 ja
00012464867         23 0 6 nej
00012479904 43 31 18 13 12 0 2 ja
00012500747         15 0 5 ja
00012526844 45 29 15 14 16 0 3 ja
00012538492         11 0 2 ja
00012541120         0 0 0 nej
00012550580         15 5 3 ja
00012553590         17 4 5 ja
00012585937         16 0 5 ja
00012610666 37 22 11 11 15 0 3 ja
00012613977         17 0 3 ja
00012621121 51 35 17 18 16 4 3 ja
00012627785         20 0 5 ja
00012641583         10 2 2 ja
00012666788         0 0 0 ja
00012670185 30 24 12 12 6 1 1 ja
00012687149         13 2 4 ja
00012714520 50 35 16 19 15 0 4 ja
00012734584 38 38 19 19 0 0 0 nej
00012748460 41 28 14 14 13 0 4 ja
00012750254         17 5 4 ja
00012870561         8 0 1 ja
00012895818         22 0 5 ja
00012908970 53 36 19 17 17 5 4 ja
00012913208 51 36 18 18 15 4 3 nej
00012931714         19 0 4 ja
00012942923 56 39 20 19 17 5 3 nej
00012967539 52 36 16 20 16 4 4 ja
00013004006         15 3 3 nej
00013007469 40 40 20 20 0 0 0 nej
00013031147         14 5 4 nej
00013047720 43 28 12 16 15 3 4 ja
00013050322         18 4 5 ja
00013062420         19 0 5 ja
00013066387         12 0 3 nej
00013067742         0 0 0 ja
00013070399         0 0 0 ja
00013086419         5 0 2 nej
00013088802 51 31 11 20 20 4 6 ja
00013124575         13 0 3 nej
00013126366         5 0 1 ja
00013128380         7 0 1 ja
00013149741         16 0 4 ja
00013150316 18 8 0 8 10 0 1 ja
00013151412 12 0 0 0 12 3 2 ja
00013155298         15 0 3 ja
00013166795 44 29 12 17 15 0 3 ja
00013204916         18 0 5 ja
00013209898         20 0 4 nej
00013243841         20 0 6 nej
00013274519         10 0 2 nej
00013290975         7 0 3 nej
00013321970         0 0 0 ja
00013322681         12 2 4 ja
00013323703         17 0 6 nej
00013326221         15 0 3 ja
00013347116         18 0 3 nej
00013351584         19 0 5 ja
00013355234         7 0 1 ja
00013355580         19 0 5 ja
00013359104         10 0 3 ja
00013367426         10 0 4 ja
00013388120         11 0 3 ja
00013422950         0 0 0 nej