Sökandespecifika poängen (71405239741)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kan­did­at­pro­gram­met i ped­ago­gik: all­män och vux­en­ped­ago­gik (un­der­vis­ning på svenska), ped­ago­gie kan­didat och ma­gister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan). Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 25.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i lämplighetsprovet Delområde 1 (motivation) Delområde 2 (förutsättningar för studier i studieinriktningen) Initialpoäng Förstagångssökande
00011975205 45       45 nej
00011995104 85       85 ja
00012015449 13       13 ja
00012053074 13       13 nej
00012056783 19       19 ja
00012091696 58       58 ja
00012092145 50       50 nej
00012095951 30       30 nej
00012136784 58       58 ja
00012145759 0       0 nej
00012172913 0       0 ja
00012180277 19       19 nej
00012194674 76       76 ja
00012198023 22       22 ja
00012226254 0       0 nej
00012229235 0       0 ja
00012262292 0       0 ja
00012278891 100       100 nej
00012451650 0       0 nej
00012519466 0 71 38 33 0 ja
00012545032 0       0 ja
00012570447 19       19 ja
00012640801 52       52 ja
00012654800 0       0 ja
00012658738 0       0 ja
00012724837 67       67 nej
00012758670 43       43 ja
00012788912 19       19 nej
00012795112 30       30 ja
00012813256 76       76 ja
00012879216 60       60 nej
00012900994 76       76 nej
00013007469 0       0 nej
00013045502 41       41 ja
00013047720 30       30 ja
00013070399 0 80 40 40 0 ja
00013072850 43       43 nej
00013149741 33       33 ja
00013155793 81       81 ja
00013166795 32       32 ja
00013196846 58       58 ja
00013206943 33       33 nej
00013221559 30       30 ja
00013247928 30       30 nej
00013251930 51       51 nej
00013302083 52       52 ja
00013331562 75       75 nej
00013363093 32       32 ja
00013416238 0       0 ja