Sökandespecifika poängen (65388963533)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie/politices magister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan).

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Kolumn

Förklaring

Initialpoäng

Antalet initialpoäng. På följande sida redogörs för hur initialpoängen räknas.

Poäng i urvalsprovet för del X

Antalet poäng i del X av urvalsprovet. Om antalet poäng för någon del av provet saknas trots att den sökande har deltagit i urvalsprovet betyder det att bedömaren har låtit bli att bedöma svaret till den delen av provet. Bedömaren av dina svar kan låta bli att bedöma vissa delar av urvalsprovet ifall du får färre än det lägsta godkända antalet poäng i ett av urvalsprovets delar. Om antalet poäng för alla delarna av provet saknas betyder det att den sökande inte har deltagit i urvalsprovet eller att den sökande har avstått från bedömning.

Poäng i urvalsprovet sammanlagt

Antalet poäng i urvalsprovet sammanlagt. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Totalpoäng

Antalet totalpoäng, alltså summan av initialpoängen och poängen i urvalsprovet. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 25.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Provpoäng för del 1 Provpoäng för del 2 Initialpoäng Förstagångssökande
00011062532         44 ja
00011072962         48 ja
00011088309         81 nej
00011105774 121,5 51,5 25,5 26,0 70 ja
00011964203         52 ja
00011975205 137,0 57,0 30,0 27,0 80 nej
00012056783         74 ja
00012110085     8,0   0 nej
00012129018         38 nej
00012139794 183,0 83,0 40,0 43,0 100 nej
00012204454         100 ja
00012287015         0 ja
00012304257     10,0   60 ja
00012338401         90 ja
00012372205     5,0   76 ja
00012405619 156,0 68,0 39,0 29,0 88 nej
00012461077 50,0 0,0 0,0 0,0 50 ja
00012465918         52 nej
00012541120         0 nej
00012552999         18 nej
00012632550         76 nej
00012711316         48 ja
00012750966 145,0 69,0 36,0 33,0 76 ja
00012786600     20,0   72 ja
00012891171         20 ja
00012921229         64 ja
00012985320         48 ja
00013009849         60 nej
00013038166         78 ja
00013039262         98 ja
00013239172 61,0 43,0 38,0 5,0 18 ja
00013244662     18,0   50 ja
00013379401 141,0 65,0 25,0 40,0 76 ja
00013410027         28 nej
00013417185         76 ja