Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

 

Sökanden som är missnöjd med urvalsresultatet kan anhålla om rättelse hos urvalsnämnden vid Pedagogiska fakulteten. I begäran om rättelse skall specificeras på vilka grunder ändring sökes. Med anledning av en rättelseansökan får urvalsresultatet inte ändras till nackdel för den som sökt ändring eller dem som redan blivit antagna. Rättelseansökan skall uppgöras skriftligt och vara inkommen senast den 5.7.2018 kl. 15.00. Ansökan inlämnas till ansökningsservicen, PB 3, 00014 Helsingfors universitet (Fabiansgatan 33).