Sökandespecifika poängen (36411733243)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, ut­bild­nings­pro­gram­met för rättsno­ta­rie (Helsing­fors), svensk­språ­kig ut­bild­ning, rättsno­ta­rie och ju­ris ma­gis­ter (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan). Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 Initialpoäng Förstagångssökande
00011049746               25,0 Nej
00011140548               19,0 Ja
00011961219               25,0 Nej
00011961455               20,0 Nej
00011962276 41,0 26,0 3,0 5,5 10,0 4,0 3,5 15,0 Ja
00011965299 64,0 41,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 23,0 Nej
00011968416 46,5 27,5 7,0 3,5 2,0 7,0 8,0 19,0 Nej
00011973553 71,0 44,0 9,0 10,0 7,0 8,0 10,0 27,0 Nej
00011976291 65,5 42,5 9,5 9,0 6,0 8,0 10,0 23,0 Nej
00011990426 55,0 37,0 9,5 8,5 2,0 8,0 9,0 18,0 Ja
00011990727 49,5 25,5 5,0 3,5 4,0 7,0 6,0 24,0 Ja
00012020748 60,5 42,5 5,5 10,0 8,0 10,0 9,0 18,0 Ja
00012021909 38,5 30,5 4,0 5,5 7,0 6,0 8,0 8,0 Ja
00012036020 53,0 33,0 4,5 5,5 8,0 5,0 10,0 20,0 Ja
00012039085 48,0 30,0 8,0 6,5 3,0 7,0 5,5 18,0 Nej
00012043068 27,0 15,0 0,0 3,0 3,0 4,0 5,0 12,0 Ja
00012043262 29,0 15,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 14,0 Ja
00012058464 62,0 39,0 8,5 6,5 7,0 8,0 9,0 23,0 Ja
00012064351               23,0 Ja
00012065347 10,0 10,0 4,0 0,5 3,0 1,0 1,5 0,0 Ja
00012071522               0,0 Ja
00012074778               0,0 Nej
00012083455 63,5 39,5 5,0 7,5 9,0 9,0 9,0 24,0 Ja
00012101609 38,0 24,0 5,0 2,0 6,0 8,0 3,0 14,0 Ja
00012125944               21,0 Ja
00012141575 59,5 36,5 7,0 6,5 6,0 9,0 8,0 23,0 Ja
00012153372 74,5 45,5 9,5 10,0 8,0 8,0 10,0 29,0 Ja
00012154591 58,0 40,0 7,5 8,5 7,0 8,0 9,0 18,0 Ja
00012157284 50,0 29,0 8,0 8,0 2,0 4,0 7,0 21,0 Ja
00012173378               0,0 Ja
00012174720 56,5 29,5 6,5 6,0 2,0 9,0 6,0 27,0 Ja
00012188994               23,0 Ja
00012189621 72,5 40,5 8,0 8,5 5,0 9,0 10,0 32,0 Ja
00012191509 61,5 46,5 9,0 9,5 8,0 10,0 10,0 15,0 Ja
00012192456 67,0 38,0 7,5 9,5 7,0 4,0 10,0 29,0 Ja
00012200319 24,5 9,5 4,0 1,0 0,0 2,0 2,5 15,0 Ja
00012201910 71,0 43,0 9,0 8,0 6,0 10,0 10,0 28,0 Nej
00012210325 57,5 34,5 7,5 7,5 5,0 5,0 9,5 23,0 Ja
00012214402 45,0 18,0 5,0 3,0 2,0 5,0 3,0 27,0 Ja
00012218576 55,0 38,0 1,5 7,5 9,0 10,0 10,0 17,0 Ja
00012220166 58,5 35,5 5,0 8,5 3,0 9,0 10,0 23,0 Ja
00012232565 25,5 25,5 7,0 3,5 5,0 6,0 4,0 0,0 Ja
00012239937               15,0 Nej
00012242908 76,5 46,5 9,5 9,0 8,0 10,0 10,0 30,0 Ja
00012248216 71,5 39,5 8,0 7,5 5,0 9,0 10,0 32,0 Ja
00012250314 38,0 16,0 3,0 3,5 2,0 3,0 4,5 22,0 Ja
00012260731               18,0 Nej
00012273236               20,0 Ja
00012280407 36,5 36,5 7,0 7,5 4,0 8,0 10,0 0,0 Ja
00012281820               25,0 Nej
00012287853 52,0 37,0 5,5 9,5 5,0 8,0 9,0 15,0 Nej
00012292521 34,0 16,0 5,0 6,0 1,0 4,0 0,0 18,0 Ja
00012294600 60,5 39,5 7,5 9,0 6,0 7,0 10,0 21,0 Ja
00012303025 44,0 21,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 23,0 Nej
00012304192               27,0 Ja
00012313950 71,5 43,5 7,5 10,0 7,0 10,0 9,0 28,0 Nej
00012337978 59,0 36,0 6,5 8,5 5,0 9,0 7,0 23,0 Ja
00012355714 41,0 21,0 6,0 4,0 2,0 3,0 6,0 20,0 Ja
00012383388 18,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 17,0 Ja
00012384248 67,0 45,0 9,0 10,0 7,0 10,0 9,0 22,0 Ja
00012386563 70,0 43,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0 27,0 Ja
00012389450 64,0 39,0 9,5 9,5 5,0 8,0 7,0 25,0 Ja
00012391561 21,5 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 19,0 Ja
00012397293               22,0 Ja
00012399738 44,5 23,5 2,5 6,0 4,0 7,0 4,0 21,0 Nej
00012402997 59,0 41,0 8,5 6,0 8,0 9,0 9,5 18,0 Ja
00012404694 31,5 31,5 6,5 6,0 1,0 8,0 10,0 0,0 Nej
00012413614 34,5 13,5 3,0 0,0 1,0 3,0 6,5 21,0 Ja
00012453810 39,5 18,5 5,0 3,5 3,0 4,0 3,0 21,0 Ja
00012455591               10,0 Ja
00012456901 44,0 22,0 7,0 5,0 3,0 4,0 3,0 22,0 Ja
00012462270               18,0 Ja
00012475597 55,5 35,5 6,0 8,0 6,0 8,0 7,5 20,0 Nej
00012497397               18,0 Ja
00012497494 31,0 14,0 2,5 3,0 2,0 1,0 5,5 17,0 Ja
00012497504 60,0 39,0 7,5 7,0 8,0 7,0 9,5 21,0 Ja
00012497517 44,5 26,5 5,5 8,0 4,0 2,0 7,0 18,0 Ja
00012497591               22,0 Ja
00012497630               27,0 Ja
00012497669 66,5 44,5 8,5 10,0 9,0 9,0 8,0 22,0 Ja
00012497847 48,0 26,0 6,0 9,0 4,0 6,0 1,0 22,0 Ja
00012504219 16,5 7,5 3,0 1,5 0,0 1,0 2,0 9,0 Ja
00012518603 66,0 41,0 8,5 9,5 5,0 9,0 9,0 25,0 Ja
00012536384               20,0 Nej
00012555174 68,5 43,5 10,0 9,5 6,0 8,0 10,0 25,0 Ja
00012558579               21,0 Ja
00012560127 66,5 44,5 8,5 8,5 10,0 9,0 8,5 22,0 Nej
00012571572 29,0 13,0 4,0 1,0 1,0 2,0 5,0 16,0 Ja
00012587142 39,5 21,5 7,0 5,5 4,0 5,0 0,0 18,0 Ja
00012603660 43,5 23,5 4,0 5,5 4,0 6,0 4,0 20,0 Ja
00012609240 67,0 40,0 7,5 7,5 8,0 7,0 10,0 27,0 Ja
00012613058 18,0 5,0 3,5 0,5 0,0 0,0 1,0 13,0 Ja
00012618545 53,0 25,0 4,5 3,5 5,0 5,0 7,0 28,0 Ja
00012618561 43,5 22,5 7,0 4,0 2,0 6,0 3,5 21,0 Ja
00012619829 30,5 15,5 4,0 1,5 3,0 6,0 1,0 15,0 Ja
00012621545               11,0 Ja
00012621969 61,0 39,0 6,5 9,0 6,0 8,0 9,5 22,0 Nej
00012630950 52,5 31,5 6,5 9,0 4,0 8,0 4,0 21,0 Ja
00012640694 38,5 22,5 3,0 4,5 2,0 7,0 6,0 16,0 Ja
00012640801               17,0 Ja
00012641198 58,5 34,5 7,5 6,0 5,0 8,0 8,0 24,0 Ja
00012653652 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Ja
00012659863 44,5 24,5 4,5 6,0 4,0 4,0 6,0 20,0 Ja
00012663493               17,0 Ja
00012665077 24,5 2,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 22,0 Ja
00012671906 27,5 10,5 2,5 0,5 0,0 0,0 7,5 17,0 Ja
00012678491 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 Ja
00012692752 45,0 23,0 4,5 2,5 6,0 5,0 5,0 22,0 Ja
00012705490 46,5 24,5 3,5 5,0 3,0 9,0 4,0 22,0 Ja
00012710456 60,0 36,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 24,0 Ja
00012710524 68,0 42,0 8,5 9,5 5,0 9,0 10,0 26,0 Ja
00012719431               10,0 Ja
00012722800 53,0 32,0 7,0 5,5 5,0 8,0 6,5 21,0 Ja
00012748460               17,0 Ja
00012770917 31,0 13,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 18,0 Ja
00012777431 67,5 41,5 9,0 10,0 7,0 8,0 7,5 26,0 Ja
00012780813 64,5 32,5 5,5 8,0 4,0 8,0 7,0 32,0 Ja
00012797518               26,0 Ja
00012812095 44,5 27,5 1,0 9,0 5,0 9,0 3,5 17,0 Ja
00012812516 62,0 30,0 3,5 6,5 3,0 8,0 9,0 32,0 Ja
00012835331               18,0 Ja
00012841668 32,0 23,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 9,0 Nej
00012847617 62,0 38,0 7,5 8,5 8,0 4,0 10,0 24,0 Ja
00012860351 66,0 44,0 6,5 9,5 10,0 10,0 8,0 22,0 Ja
00012869213 49,0 27,0 6,0 5,0 3,0 7,0 6,0 22,0 Nej
00012887156 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Ja
00012891171               12,0 Ja
00012892248 19,5 4,5 1,5 1,0 0,0 1,0 1,0 15,0 Ja
00012932250 42,5 12,5 4,0 1,5 0,0 3,0 4,0 30,0 Ja
00012940970 64,0 42,0 6,5 9,5 8,0 9,0 9,0 22,0 Ja
00012955282               18,0 Ja
00012972621               13,0 Nej
00012981450 40,5 14,5 1,5 5,0 0,0 2,0 6,0 26,0 Ja
00012998867               13,0 Ja
00013001245 72,5 42,5 9,0 10,0 7,0 7,0 9,5 30,0 Ja
00013003421               11,0 Ja
00013009166 66,0 45,0 9,0 10,0 9,0 9,0 8,0 21,0 Nej
00013010236               20,0 Nej
00013013314 64,0 41,0 8,0 10,0 6,0 9,0 8,0 23,0 Ja
00013013356               16,0 Ja
00013022907               19,0 Nej
00013033637 66,5 40,5 6,0 8,5 10,0 10,0 6,0 26,0 Ja
00013035774 69,0 37,0 6,0 8,0 5,0 9,0 9,0 32,0 Ja
00013043216               19,0 Ja
00013046226               23,0 Ja
00013057862 42,0 22,0 4,5 3,0 4,0 4,0 6,5 20,0 Ja
00013060202 50,5 29,5 6,0 6,5 3,0 5,0 9,0 21,0 Nej
00013070056 31,0 13,0 5,0 1,0 2,0 1,0 4,0 18,0 Ja
00013074719 43,5 18,5 3,5 3,0 3,0 2,0 7,0 25,0 Ja
00013092254               28,0 Ja
00013121594 35,0 15,0 3,5 2,0 0,0 3,0 6,5 20,0 Nej
00013139625 35,5 18,5 5,0 3,0 4,0 3,0 3,5 17,0 Ja
00013149233 63,0 43,0 8,5 10,0 5,0 10,0 9,5 20,0 Ja
00013176303 43,5 15,5 5,0 2,5 1,0 4,0 3,0 28,0 Ja
00013176332 54,5 29,5 7,5 7,5 4,0 6,0 4,5 25,0 Ja
00013181534               20,0 Ja
00013184926               20,0 Ja
00013195193 38,5 18,5 5,0 4,5 4,0 4,0 1,0 20,0 Ja
00013205481 28,5 10,5 3,5 1,0 0,0 2,0 4,0 18,0 Ja
00013207793 27,5 9,5 4,5 1,0 2,0 1,0 1,0 18,0 Ja
00013238607               25,0 Nej
00013244523               22,0 Ja
00013251286 21,5 7,5 2,5 1,0 0,0 1,0 3,0 14,0 Ja
00013251516 19,0 6,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 13,0 Ja
00013257617 48,5 27,5 6,0 5,5 4,0 8,0 4,0 21,0 Nej
00013259835 35,0 11,0 3,5 1,5 1,0 2,0 3,0 24,0 Ja
00013265324               13,0 Ja
00013267254               16,0 Ja
00013275479               27,0 Ja
00013280901               24,0 Ja
00013285045               17,0 Nej
00013305310               20,0 Ja
00013318873 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 Nej
00013332574               26,0 Ja
00013360342 19,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 16,0 Ja
00013393076 15,0 6,0 2,5 0,5 0,0 1,0 2,0 9,0 Ja
00013417185               26,0 Ja