Sö­kan­de­spe­ci­fika poängen (25782543976)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan). Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 25.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Poäng i lämplighetsprovet Poäng för lämplighetsprovets delområde 1 (lämplighet) Poäng för lämplighetsprovets delområde 2 (motivation och färdigheter) Poäng för lämplighetsprovets delområde 3 (engagemang) Initialpoäng Förstagångssökande
00010978119 117 38 39 40 45 nej
00011958031         0 ja
00011996967 105 35 35 35 0 ja
00012027877 122 41 38 43 69 nej
00012028627 109 37 37 35 33 ja
00012029985 121 41 40 40 0 ja
00012034271 132 44 45 43 100 nej
00012054280 129 44 42 43 50 ja
00012057290         0 nej
00012066906         0 ja
00012076789 131 45 42 44 0 nej
00012087668 125 43 40 42 0 ja
00012092145 90 30 30 30 50 nej
00012092938 98 35 33 30 0 ja
00012095951 122 42 39 41 30 nej
00012098806 110 34 38 38 81 ja
00012117884 95 32 31 32 0 ja
00012131022 72 27 20 25 22 ja
00012131679 129 45 42 42 67 nej
00012169531 124 41 43 40 0 ja
00012172913         0 ja
00012183494 118 38 40 40 48 ja
00012192731         58 nej
00012194674 122 38 42 42 76 ja
00012196643 106 38 34 34 0 ja
00012206339 129 43 43 43 0 ja
00012210134         0 ja
00012223448 90 31 27 32 37 nej
00012225132 105 34 32 39 30 nej
00012289356         49 nej
00012309278 100 33 37 30 0 ja
00012310050 94 33 27 34 0 ja
00012311842         41 nej
00012317943 47 12 22 13 76 ja
00012335682         19 ja
00012346163 102 34 31 37 45 ja
00012363285 134 45 45 44 85 nej
00012367786 91 30 31 30 0 ja
00012394869 89 28 28 33 0 ja
00012416310         51 nej
00012426630 133 50 38 45 19 ja
00012449992         0 ja
00012450185         0 ja
00012460670         0 ja
00012499421 103 36 33 34 0 ja
00012509890         49 nej
00012520840         0 ja
00012540341         19 ja
00012569047 99 32 32 35 0 ja
00012583117 109 38 33 38 0 ja
00012608319 125 40 41 44 13 ja
00012642003         0 ja
00012649569 52 19 18 15 0 ja
00012650590 150 50 50 50 32 ja
00012658738         0 ja
00012676422 128 41 44 43 30 nej
00012714520 111 39 34 38 43 ja
00012727672 122 35 44 43 41 nej
00012797686 113 37 38 38 0 ja
00012828704         19 nej
00012834303         0 ja
00012840245 113 36 38 39 19 ja
00012923049         13 ja
00012976481 135 45 46 44 19 ja
00012982103 118 40 38 40 91 ja
00012984444         0 ja
00012985320         19 ja
00013023155 63 10 25 28 60 nej
00013038085 125 38 44 43 61 nej
00013099697 150 50 50 50 0 ja
00013108737 141 47 45 49 19 ja
00013128212         0 ja
00013168162 107 36 35 36 63 ja
00013175919         0 ja
00013200062         30 nej
00013200761 100 40 35 25 51 ja
00013255664         0 ja
00013266129 112 37 36 39 0 ja
00013283597         0 ja
00013310444 116 39 40 37 0 ja
00013330408         19 nej
00013357300 93 32 28 33 40 ja
00013388120         19 ja
00013388227 90 30 30 30 58 nej
00013407441 95 32 32 31 0 ja
00013416238         0 ja