Sökandespecifika poängen (19446815326)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan).

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 14.06.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Initialpoäng Förstagångssökande
00011131049             50 ja
00011971335 278 113 27 34 26 26 165 ja
00011976356 137 32 18 0 14 0 105 nej
00012029749 120 50 5 15 12 18 70 ja
00012037294 0 0 0 0 0 0 0 ja
00012039412             10 nej
00012054345             155 ja
00012070727             70 ja
00012072110 275 125 26 38 30 31 150 nej
00012102048 70 55 12 9 17 17 15 ja
00012123836 186 106 28 26 17 35 80 nej
00012165276 227 122 39 30 31 22 105 ja
00012178522 188 93 21 17 26 29 95 ja
00012180840             125 ja
00012183300 170 100 25 17 21 37 70 nej
00012198751 178 98 26 14 23 35 80 ja
00012214305 189 74 13 21 22 18 115 ja
00012257003             20 ja
00012267983 179 114 25 34 26 29 65 nej
00012274507             150 ja
00012277517 146 86 24 7 24 31 60 ja
00012313934             40 ja
00012329423             40 ja
00012334984 103 73 18 8 19 28 30 ja
00012339468 174 89 19 20 19 31 85 ja
00012396485             105 ja
00012406689 0 0 0 0 0 0 0 nej
00012423222 245 105 23 31 19 32 140 ja
00012431227             0 ja
00012465060 274 114 20 45 21 28 160 ja
00012470123 104 24 7 1 16 0 80 ja
00012480841             70 ja
00012499337 203 83 26 13 17 27 120 ja
00012504413 289 134 24 42 32 36 155 ja
00012531402 138 53 10 3 19 21 85 ja
00012533086 258 123 23 44 20 36 135 ja
00012581054 187 82 26 9 21 26 105 ja
00012594892             20 nej
00012607637 351 151 32 54 30 35 200 ja
00012612554 267 127 29 36 25 37 140 ja
00012613867 130 60 15 17 11 17 70 ja
00012619599 137 82 23 10 24 25 55 ja
00012665828             145 ja
00012686250             10 ja
00012693120 159 74 17 24 22 11 85 ja
00012701973 146 91 23 17 24 27 55 ja
00012741179 243 123 19 48 29 27 120 ja
00012750351 211 106 22 19 27 38 105 ja
00012773558 96 56 15 7 20 14 40 ja
00012794061 229 94 15 17 32 30 135 ja
00012803088 162 67 11 22 22 12 95 ja
00012811685 252 112 23 42 13 34 140 ja
00012836741 314 149 28 51 30 40 165 ja
00012842939 213 68 18 7 20 23 145 ja
00012865929 158 88 15 37 18 18 70 ja
00012871861 151 51 13 10 16 12 100 ja
00012895960             90 ja
00012924682 220 105 25 28 25 27 115 ja
00012927197 177 102 17 32 26 27 75 ja
00012940080 149 84 12 29 24 19 65 ja
00012941173 195 100 29 23 17 31 95 ja
00012995019             175 ja
00013010236 154 69 13 2 28 26 85 nej
00013016793 177 102 24 15 24 39 75 ja
00013030737 232 87 20 12 26 29 145 ja
00013032052 75 60 6 13 21 20 15 ja
00013050461 228 93 19 17 23 34 135 ja
00013055521 212 137 35 36 25 41 75 ja
00013064350             145 ja
00013065168             85 ja
00013078883 252 97 24 13 15 45 155 ja
00013132949 281 111 25 24 29 33 170 ja
00013151551 161 36 0 0 24 12 125 ja
00013209953             20 nej
00013222600 182 77 24 4 25 24 105 ja
00013232027 220 120 34 30 28 28 100 ja
00013241610             145 ja
00013244523             15 ja
00013245027             95 ja
00013246136             140 ja
00013246864 204 139 27 42 20 50 65 nej
00013258467             110 nej
00013277228 283 128 29 42 24 33 155 ja
00013285278             110 ja
00013324278 253 133 25 43 30 35 120 ja
00013394224             15 ja
00013399795             40 ja
00013401340             55 ja
00013404172             145 ja
00013414007             155 ja
00013420185             70 ja