Sökandespecifika poängen (17088832179)

Den här sidan gäller dig om du våren 2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Vad ska du göra då du fått antagningsresultatet?

Läs Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan).

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Gam­la prov­upp­gif­ter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängsättningen av ansökningarna

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Kolumn

Förklaring

Initialpoäng

Antalet initialpoäng. På följande sida redogörs för hur initialpoängen räknas.

Poäng i urvalsprovet för del X

Antalet poäng i del X av urvalsprovet. Om antalet poäng för någon del av provet saknas trots att den sökande har deltagit i urvalsprovet betyder det att bedömaren har låtit bli att bedöma svaret till den delen av provet. Bedömaren av dina svar kan låta bli att bedöma vissa delar av urvalsprovet ifall du får färre än det lägsta godkända antalet poäng i ett av urvalsprovets delar. Om antalet poäng för alla delarna av provet saknas betyder det att den sökande inte har deltagit i urvalsprovet eller att den sökande har avstått från bedömning.

Poäng i urvalsprovet sammanlagt

Antalet poäng i urvalsprovet sammanlagt. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Totalpoäng

Antalet totalpoäng, alltså summan av initialpoängen och poängen i urvalsprovet. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 25.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Provpoäng för del 1 Provpoäng för del 2 Initialpoäng Förstagångssökande
00011049898 80 58 22 36 22 ja
00011088309         81 nej
00011976136         38 ja
00012051254 109 47 30 17 62 ja
00012098398         32 ja
00012099368 106 60 30 30 46 ja
00012136263 39 21 10 11 18 nej
00012139794         100 nej
00012200665 93 43 18 25 50 ja
00012201088 129 57 32 25 72 ja
00012206096         84 ja
00012214198         64 nej
00012246014         82 nej
00012272389 99 63 33 30 36 nej
00012314894 56 0 0 0 56 ja
00012338401         90 ja
00012372205 128 52 30 22 76 ja
00012405619 161 73 33 40 88 nej
00012434185 154 76 41 35 78 nej
00012538379         98 ja
00012543597         32 nej
00012584462         0 ja
00012606188 177 81 47 34 96 ja
00012648492         0 ja
00012650590         48 ja
00012690246 144 76 41 35 68 ja
00012711316         48 ja
00012716418         92 ja
00012797518         82 ja
00012812532 153 61 33 28 92 ja
00012904806 180 88 48 40 92 nej
00013005694 98 48 22 26 50 nej
00013007469 70 70 40 30 0 nej
00013031053         44 ja
00013054933 152 74 37 37 78 ja
00013155793 179 85 49 36 94 ja
00013169598 159 71 41 30 88 nej
00013181822         54 ja
00013184036         84 ja
00013244523         52 ja
00013244662         50 ja
00013257099         94 ja
00013273510         52 ja
00013313182         66 nej
00013417185         76 ja