Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 22.06.2017. Tabellen uppdateras inte.

Kolumn

Förklaring

Initialpoäng

Antalet initialpoäng. På följande sida redogörs för hur initialpoängen räknas.

Poäng i urvalsprovet för del X

Antalet poäng i del X av urvalsprovet. Om antalet poäng för någon del av provet saknas trots att den sökande har deltagit i urvalsprovet betyder det att bedömaren har låtit bli att bedöma svaret till den delen av provet. Bedömaren av dina svar kan låta bli att bedöma vissa delar av urvalsprovet ifall du får färre än det lägsta godkända antalet poäng i ett av urvalsprovets delar. Om antalet poäng för alla delarna av provet saknas betyder det att den sökande inte har deltagit i urvalsprovet eller att den sökande har avstått från bedömning.

Poäng i urvalsprovet sammanlagt

Antalet poäng i urvalsprovet sammanlagt. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Totalpoäng

Antalet totalpoäng, alltså summan av initialpoängen och poängen i urvalsprovet. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i urvalsprovet (del 1) Poäng i urvalsprovet (del 2) Poäng i urvalsprovet (del 3) Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Förstagångssökande
00008015246 50           ja
00008880727 42           ja
00008890403 82     5     nej
00008894069 0     4     ja
00008899077 34 23 19 15 57 91 ja
00008913924 60     7     ja
00008988247 72 0         ja
00009060407 34     5     ja
00009174283 62           ja
00009180138 38     9     ja
00009231744 82 40 20 17 77 159 ja
00009273692 0           ja
00009286029 46 0         ja
00009307665 90           ja
00009320671 54     10     ja
00009334971 14     0     ja
00009338485 28     9     ja
00009341401 38     2     ja
00009370058 54 24 25 15 64 118 ja
00009408111 70           ja
00009435566 82 37 30 28 95 177 ja
00009474103 62 34 15 17 66 128 ja
00009478633 70 31 27 15 73 143 ja
00009495124 34     3     ja
00009509890 84 25 19 15 59 143 ja
00009533073 64     5     ja
00009533581 100 40 30 29 99 199 ja
00009628467 44           ja
00009630798 70     10     ja
00009657548 90     10     ja
00009663118 84 33 30 26 89 173 ja
00009665381 0           ja
00009737772 28           ja
00009748758 40 30 17 19 66 106 ja
00009756300 66 0         ja
00009787971 70           ja
00009825260 72           ja
00009852657 48     14     nej
00009879588 0           ja
00009935451 52     10     nej
00009947779 70     0     ja
00009982802 78           nej
00009991233 56     1     ja
00010044467 10           ja
00010067761 32     5     ja
00010108772 24           ja
00010120323 84           ja
00010123896 0           ja
00010171628 52 0         ja
00010257746 18           nej
00010292646 48           ja
00010304194 92           ja