Den här sidan gäller dig, om du har sökt till följande ansökningsmål:

Magisteransökan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Tabell A innehåller alla sökande. 

Ansökningsnummer Skriftligt prov, max. 200 poäng
00008987280  
00009033531  
00009461501 128
00009875786  
00009995190 128
00010155783