Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper/politices kandidat och filosofie/politices magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.06.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i urvalsprovet (del 1) Poäng i urvalsprovet (del 2) Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Förstagångssökande
00008861089 90 35 32 67 157 nej
00008918301 84 0 0 0 84 ja
00008952121 0         ja
00008954378 66         ja
00009048018 42         nej
00009080319 48         ja
00009101049 76 50 43 93 169 ja
00009144145 94 50 40 90 184 nej
00009211340 14         nej
00009229141 26 16 18 34 60 ja
00009230499 80         nej
00009319776 68         nej
00009370896 0         ja
00009537671 49         ja
00009628962 18         ja
00009656002 66 41 45 86 152 nej
00009657713 10         ja
00009660218 42         nej
00009665381 0         ja
00009708028 76 21 24 45 121 ja
00010026854 50         ja
00010033591 100         ja
00010045563 81         nej
00010112276 96         ja
00010135813 64         ja
00010175336 64         ja
00010183247 68         ja
00010228995 64         ja
00010252110 68         nej
00010257746 18         nej
00010288252 50         ja
00010305957 0         ja