Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete, politices kandidat (3 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Initialpoängen har räknats och urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Vitsord i samhällslära Vitsord i modersmål Förstagångssökande
00007846128 0 34 34 0 0 ja
00008823438 14     0 3 ja
00008839147 15 39 54 0 4 ja
00008851112 18 35 53 0 4 nej
00008868244 13     0 4 ja
00008869861 18     0 4 ja
00008903277 22     5 6 ja
00008904687 13     0 4 ja
00008940492 16     0 4 nej
00008946412 13 31 44 0 2 ja
00008949341 10 31 41 0 1 ja
00008990484 15     0 4 ja
00009028627 13 29 42 3 3 ja
00009041714 0     0 0 nej
00009045545 24     0 6 nej
00009057795 14 34 48 2 3 nej
00009064872 12     0 3 ja
00009077322 23     0 6 nej
00009092802 14 34 48 0 4 nej
00009107878 21 38 59 0 5 ja
00009151604 0     0 0 ja
00009175790 0     0 0 ja
00009186954 13 27 40 1 2 ja
00009192430 15 37 52 0 4 ja
00009206180 10 25 35 0 3 ja
00009230428 21 26 47 0 5 ja
00009230499 20     0 5 nej
00009246823 17 33 50 0 3 nej
00009261675 13     2 2 ja
00009297225 0     0 0 ja
00009343302 21 39 60 0 5 nej
00009343344 11     0 1 nej
00009418648 14     0 3 ja
00009421677 0     0 0 ja
00009435414 13     0 2 ja
00009452620 0     0 0 ja
00009469558 17 31 48 5 3 nej
00009469972 17     0 4 ja
00009500543 16 35 51 0 4 ja
00009522466 14 23 37 0 4 ja
00009526080 16 28 44 3 3 ja
00009533235 16     0 3 ja
00009533581 24     0 6 ja
00009547409 16 27 43 0 3 ja
00009566406 17     4 4 ja
00009568381 19     4 5 ja
00009569092 14     0 5 ja
00009570081 0     0 0 ja
00009624005 13     0 2 ja
00009657548 20     5 5 ja
00009676817 0 38 38 0 0 nej
00009699849 15     0 3 ja
00009811148 16 27 43 0 4 ja
00009835496 14 29 43 0 2 ja
00009842311 14     0 3 ja
00009842463 20     0 6 nej
00009872404 17     4 4 ja
00009910133 14     3 3 ja
00009925429 14 29 43 0 3 ja
00009926114 14     0 3 nej
00009926431 16     5 1 ja
00009942981 13 31 44 0 5 ja
00009978036 18     0 4 nej
00010002328 22     0 5 nej
00010007776 15     0 3 ja
00010012774 16 21 37 0 4 ja
00010025677 16     0 5 nej
00010025693 17 24 41 4 3 ja
00010030992 13     0 1 ja
00010108073 15 37 52 3 4 ja
00010129311 20     0 5 ja
00010138807 13 24 37 0 2 ja
00010166196 13     0 2 nej
00010169795 17 30 47 3 3 ja
00010181058 16     0 4 ja
00010182811 8 21 29 0 1 ja
00010212503 16     0 5 nej
00010259294 0     0 0 ja
00010262870 16     0 4 nej
00010277315 12     0 4 ja
00010287842 18     5 4 ja
00010300457 16     0 3 nej
00010307256 22     0 5 ja