Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices magister (2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Tabell A innehåller alla sökande. 

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedanför tabellen. För de övriga kolumnerna finns det en förklaring på en skild sida.

Ansökningsnummer Studieinriktning* Tidigare studiernas lämplighet* Studieframgången i tidigare studier* Motivationsbrev del 1, 1/4* Motivationsbrev del 1, 2/4* Motivationsbrev del 1, 3/4* Motivationsbrev del 1, 4/4* Motivationsbrev del 2* Motivationsbrevet sammanlagt* Språkdräkt godkänd Sammandrag av kandidatavhandlingen* POÄNG SAMMANLAGT
00008971571 Socialt arbete 10 8 1 1 1 1 4 8 x 1 27
00008999223 Sociologi 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009033531 Statskunskap 10 6 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00009079964 Socialpsykologi 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009133729 Socialpsykologi 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009336115 Socialpsykologi 0                   0
00009394814 Socialt arbete 4                   4
00009469558 Socialpsykologi 10 6 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009596447                        
00009625253 Statskunskap 0                   0
00009830941 Statskunskap 10 6 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009831335 Sociologi 10 8 1 1 1 1 2 6 x 1 25
00009850031 Socialt arbete 8 8 1 1 1 1 4 8 x 2 26
00009899623 Sociologi 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009952599 Socialpsykologi 8 6 1 1 1 1 4 8 x 2 24
00010010242 Journalistik och kommunikation 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010100518 Socialpsykologi 6 2 1 1 1 1 4 8 x 0 16
00010142819 Socialt arbete 10 6 1 1 1 1 4 8 x 1 25
00010143698 Socialt arbete 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00010150283 Socialt arbete 4                   4
00010181207 Statskunskap 10 6 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00010193486 Journalistik och kommunikation 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00010262870 Socialt arbete 4                   4
00010286746 Statskunskap 10 6 1 1 1 1 2 6 x 2 24

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedan. För de övriga kolumnerna finns det en förklaring på en skild sida.

Kolumn Förklaring
Studieinriktning Den studieinriktning som i bedömningen har gett den sökande flest poäng. 

Studieinriktningarna i magisterprogrammet har inga skilda kvoter. Sökande placeras i rangordning utifrån deras poäng.

Lämplighet av tidigare studier Se instruktioner till sökande
Framgång i tidigare studier
 
Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev  del 1, 1/4 - 4/4 Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev del 2

Se instruktioner till sökande
 

Motivationsbrev
(sammanlagda poäng)
Se instruktioner till sökande
Sammandrag av kandidatavhandlingen Se instruktioner till sökande