Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 22.06.2017. Tabellen uppdateras inte.

Kolumn

Förklaring

Initialpoäng

Antalet initialpoäng. På följande sida redogörs för hur initialpoängen räknas.

Poäng i urvalsprovet för del X

Antalet poäng i del X av urvalsprovet. Om antalet poäng för någon del av provet saknas trots att den sökande har deltagit i urvalsprovet betyder det att bedömaren har låtit bli att bedöma svaret till den delen av provet. Bedömaren av dina svar kan låta bli att bedöma vissa delar av urvalsprovet ifall du får färre än det lägsta godkända antalet poäng i ett av urvalsprovets delar. Om antalet poäng för alla delarna av provet saknas betyder det att den sökande inte har deltagit i urvalsprovet eller att den sökande har avstått från bedömning.

Poäng i urvalsprovet sammanlagt

Antalet poäng i urvalsprovet sammanlagt. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Totalpoäng

Antalet totalpoäng, alltså summan av initialpoängen och poängen i urvalsprovet. Detta anges bara om svaren till alla delar i urvalsprovet har bedömts.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i urvalsprovet (del 1) Poäng i urvalsprovet (del 2) Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Förstagångssökande
00008932882 84         ja
00008986883 88 58 38 96 184 nej
00009057795 52 48 31 79 131 nej
00009080319 48         ja
00009101049 76 36 30 66 142 ja
00009258413 86         ja
00009389557 56 44 30 74 130 nej
00009528347 86 49 28 77 163 ja
00009536834 56 47 27 74 130 ja
00009694721 76 31 24 55 131 ja
00009708329 42 45 26 71 113 ja
00009710980 62 33 25 58 120 ja
00009763953 70 54 31 85 155 ja
00009831322 0 25 18 43 43 ja
00009853795 44         ja
00009854875 38         ja
00009867875 92 58 34 92 184 ja
00009909034 46 34 36 70 116 nej
00009958302 86 56 35 91 177 ja
00010025677 70         nej
00010033591 100         ja
00010126819 96 46 31 77 173 nej
00010135813 64 27 29 56 120 ja
00010183577 0         ja
00010198261 82         nej
00010228982 80         nej
00010245486 84 52 35 87 171 ja
00010309720 82         nej