Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Tabell A innehåller alla sökande.

Ansökningsnummer Examen som ger behörighet att ansöka Studieframgången i tidigare studier Utbildningsenhet
00008860750 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,12 Helsingfors
00008870685 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,76 Helsingfors
00008879262 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,71 Helsingfors
00008915252 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  4,29 Vasa
00008938815 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  2,65 Helsingfors
00008944236 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  Helsingfors
00008982133 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  4,06 Helsingfors
00009125643 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,06 Helsingfors
00009169405 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,41 Helsingfors
00009315110 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  4 Helsingfors
00009342497 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  Helsingfors
00009397714 En examen motsvarande rättsnotarieexamen som avlagts någon annanstans än i Finland Helsingfors
00009400850 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3 Helsingfors
00009471494 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  Helsingfors
00009475571 En examen motsvarande rättsnotarieexamen som avlagts någon annanstans än i Finland Helsingfors
00009510643 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,06 Helsingfors
00009847523 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  3,19 Helsingfors
00009914728 Rättsnotarieexamen som avlagts i Finland  Vasa