Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 22.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Förstagångssökande
00008843094 26 10 8 10 10 10 48 74 ja
00008854915 15 6 8 5 7 9 35 50 ja
00008857145 22               ja
00008860284 14 1 5 4 7 4 21 35 ja
00008861746 18 6 5 7 7 3 28 46 ja
00008880617 30 7 3 8 9 10 37 67 ja
00008894108 23 0 0 0 0 0 0 23 nej
00008894755 21 8 10 9 8 9 44 65 nej
00008906193 8 4 5 5 7 4 25 33 ja
00008909527 23 6 8 5 6 8 33 56 ja
00008916280 20 8 9 8 9 8 42 62 ja
00008919931 15 5 9 7 7 8 36 51 ja
00008924528 19 6 6 6 10 9 37 56 ja
00008932264 21               ja
00008933784 20 6 7 7 6 9 35 55 ja
00008935672 17               ja
00008939762 23 4 9 8 8 9 38 61 ja
00008943693 20 7 9 4 9 6 35 55 ja
00008945727 19 3 5 4 4 3 19 38 nej
00008948407 24 6 7 7 7 10 37 61 ja
00008954527 26 1 2 2 0 0 5 31 ja
00008955115 20 1 1 4 0 0 6 26 ja
00008955212 0               ja
00008969444 22 6 10 6 7 8 37 59 ja
00008987905 19               nej
00008989055 26               ja
00008991373 18 2 3 5 1 2 13 31 ja
00008999537 23 0 0 0 0 0 0 23 ja
00009017104 19               ja
00009032998 22 10 8 7 8 7 40 62 ja
00009053317 26 10 10 10 9 7 46 72 nej
00009056181 20               ja
00009056851 21 7 8 10 6 9 40 61 nej
00009058901 14 5 4 6 3 5 23 37 nej
00009061396 12               ja
00009063200 19 5 9 5 6 7 32 51 nej
00009063226 17 4 8 0 6 5 23 40 ja
00009066281 23               nej
00009070332 22 8 10 9 7 10 44 66 ja
00009071881 21 4 2 2 5 6 19 40 ja
00009103762 25 5 4 8 7 5 29 54 ja
00009106002 25 5 7 9 7 5 33 58 ja
00009108097 23 6 7 6 7 10 36 59 ja
00009111893 21 2 2 5 2 3 14 35 ja
00009112562 24 9 8 9 9 9 44 68 ja
00009115734 27 1 2 4 1 3 11 38 nej
00009121087 26               ja
00009121841 20 4 2 6 3 3 18 38 ja
00009146020 0 1 3 6 1 1 12 12 ja
00009154245 26 7 8 10 7 10 42 68 ja
00009155011 18 6 10 6 7 9 38 56 ja
00009182084 0               ja
00009188376 22 5 2 8 5 6 26 48 ja
00009195039 0               ja
00009200115 30 6 8 10 9 9 42 72 ja
00009209873 28 9 9 6 9 9 42 70 ja
00009212598 18 10 9 5 9 9 42 60 ja
00009213047 28 7 7 7 8 10 39 67 ja
00009213241 19 0 2 3 6 7 18 37 ja
00009216963 17 2 2 6 2 5 17 34 ja
00009219546 27 7 9 8 9 10 43 70 ja
00009221709 22               ja
00009227509 22 3 8 5 9 5 30 52 nej
00009228948 15 2 2 5 1 5 15 30 ja
00009237955 0 1 1 1 1 1 5 5 ja
00009237968 16 0 0 0 0 0 0 16 ja
00009246784 17 1 1 2 1 1 6 23 ja
00009267404 28 7 10 8 10 10 45 73 ja
00009269884 26 1 8 5 4 1 19 45 nej
00009284775 18               ja
00009307665 27 7 10 10 9 9 45 72 ja
00009338485 14 1 1 2 1 0 5 19 ja
00009360123 16 8 7 4 6 9 34 50 ja
00009362422 20 4 3 3 4 2 16 36 ja
00009365542 30 9 8 6 10 10 43 73 nej
00009371002 20               nej
00009374041 20 7 7 8 6 6 34 54 ja
00009377255 18 7 7 8 8 10 40 58 ja
00009393310 17 1 2 3 1 1 8 25 ja
00009395211 25               nej
00009397659 0               ja
00009397714 15 7 10 8 7 8 40 55 ja
00009400656 17 5 4 8 6 6 29 46 ja
00009401943 25 8 7 8 9 9 41 66 ja
00009419634 20 5 8 6 7 5 31 51 ja
00009429378 28               ja
00009430561 22 5 8 5 2 2 22 44 ja
00009430697 24               nej
00009443396 26 2 6 2 2 1 13 39 nej
00009448171 27 8 7 9 6 9 39 66 ja
00009450376 26 6 6 5 7 8 32 58 nej
00009452620 0               ja
00009460573 21 4 6 6 5 4 25 46 ja
00009470181 17 4 7 6 2 9 28 45 ja
00009477362 28 6 8 8 10 8 40 68 nej
00009485794 24 8 9 9 10 9 45 69 ja
00009509447 21               nej
00009522631 22 5 9 7 6 8 35 57 ja
00009522958 21 6 6 2 5 6 25 46 ja
00009527924 22 4 7 6 2 6 25 47 ja
00009537118 24 2 4 5 6 2 19 43 ja
00009540765 21 1 7 7 7 6 28 49 nej
00009550328 26 2 7 5 8 8 30 56 ja
00009555239 17 7 7 6 7 8 35 52 ja
00009583311 20 3 3 2 2 1 11 31 ja
00009583395 28 5 5 8 4 4 26 54 ja
00009586981 14 0 0 0 2 1 3 17 ja
00009588497 18 1 2 0 0 1 4 22 ja
00009612965 15 0 1 2 1 2 6 21 ja
00009613210 22 1 6 10 9 4 30 52 ja
00009656798 17               ja
00009657713 11               ja
00009666212 17               ja
00009672086 11               ja
00009679885 18 0 0 0 0 0 0 18 nej
00009689215 27               ja
00009711510 19 3 7 7 8 9 34 53 ja
00009715464 20 8 6 4 8 9 35 55 ja
00009715574 17               ja
00009716311 15 1 2 2 1 0 6 21 ja
00009729450 30 10 10 7 10 10 47 77 ja
00009733307 21 7 8 8 6 9 38 59 ja
00009757202 0               ja
00009762145 18 3 3 3 4 2 15 33 ja
00009779523 18               ja
00009810589 20 3 4 5 4 5 21 41 ja
00009836741 17               ja
00009870095 18               nej
00009926606 21 6 7 4 7 6 30 51 ja
00009931620 20               nej
00009937174 20 7 7 9 7 10 40 60 ja
00009970856 11               ja
00009982802 22               nej
00009987111 25 10 3 4 10 8 35 60 nej
00010002357 14               ja
00010013197 18 2 5 5 5 3 20 38 ja
00010020083 26 10 10 5 10 7 42 68 ja
00010021147 22 1 1 3 1 0 6 28 ja
00010030646 20 7 6 6 7 8 34 54 ja
00010035926 25               nej
00010038839 27 3 7 4 5 1 20 47 ja
00010041509 27               nej
00010066652 19 6 5 4 3 3 21 40 ja
00010079571 29 7 9 8 8 8 40 69 ja
00010079652 17               ja
00010095322 21               ja
00010096240 17               ja
00010099001 19               ja
00010118678 24               nej
00010130779 32 5 9 6 8 9 37 69 ja
00010137138 18               ja
00010165870 16               ja
00010167577 21 5 5 3 7 8 28 49 ja
00010193732 27 5 9 10 8 7 39 66 nej
00010197356 20               ja
00010197796 16               ja
00010211054 17               ja
00010228500 19 1 2 4 3 2 12 31 ja
00010231254 27               nej
00010231458 23               ja
00010235438 9 1 2 0 1 1 5 14 ja
00010247811 0               ja
00010272433 32               ja
00010278615 23               ja
00010281440 0               ja
00010282915 19               ja
00010287884 0               ja
00010306532 26               ja
00010307311 10               ja
00010309128 13               ja