Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i samhällsvetenskaper, politices kandidat (3 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Initialpoängen har räknats  och urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet (avrundat till närmaste halvpoäng) Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Initialpoäng Vitsord i samhällslära Vitsord i modersmål Förstagångssökande
00007845433               0 0 0 nej
00007847839               11 1 3 ja
00007913585 41,0 21,0 4,5 7 4 4 1,4 20 5 4 ja
00007978821 44,5 29,5 7,5 7 8 7 0 15 0 4 ja
00008023128 23,0 11,0 4 0 4 3 0 12 0 1 ja
00008823438 32,0 18,0 4,5 4 5 3 1,4 14 0 3 ja
00008825575               19 4 4 ja
00008835141   27,0 7 5 4 8 2,8 0 0 0 ja
00008839147 41,5 26,5 6 6 6 7 1,4 15 0 4 ja
00008839202               19 0 4 ja
00008869256 46,0 23,0 5,5 5 5 3 4,2 23 6 5 ja
00008869861 29,0 11,0 2 0 2 7 0 18 0 4 ja
00008873271 33,0 21,0 4 6 4 7 0 12 0 3 nej
00008903086               20 5 6 ja
00008903277               22 5 6 ja
00008907532 36,5 22,5 4,5 6 4 5 2,8 14 0 3 ja
00008912349 25,0 13,0 5 3 2 3 0 12 0 3 ja
00008929578               13 0 5 ja
00008932882               20 0 5 ja
00008940492 53,0 37,0 6 8 7 8 7,7 16 0 4 nej
00008942393               0 0 0 nej
00008946412               13 0 2 ja
00008946962 24,5 14,5 3,5 5 1 5 0 10 0 2 ja
00008980782 52,0 32,0 6 4 8 7 7 20 0 5 ja
00008993931 43,0 27,0 6 5 8 4 4,2 16 0 3 nej
00008994396               9 2 2 ja
00008995353               7 0 0 ja
00009005051 23,0 16,0 1 4 6 4 0,7 7 0 2 ja
00009045545               24 0 6 nej
00009049703               11 2 1 ja
00009053016 48,0 29,0 6 6 6 6 4,9 19 0 4 nej
00009059188               20 0 5 ja
00009061396               8 0 1 ja
00009064542 18,5 18,5 3 6 4 4 1,4 0 0 0 nej
00009065855               12 0 2 ja
00009077322               23 0 6 nej
00009106646 42,0 24,0 5 5 8 4 2,1 18 5 3 nej
00009107878 51,5 30,5 6 6 8 7 3,5 21 0 5 ja
00009112148               19 2 5 nej
00009112203               17 0 3 ja
00009121087               21 5 5 ja
00009123616               21 4 5 ja
00009127984 20,0 2,0 1 1 0 0 0 18 3 3 ja
00009136205               22 6 5 ja
00009139998               17 3 3 ja
00009161005 41,5 22,5 7 6 3 5 1,4 19 0 4 ja
00009180138               13 3 2 ja
00009186954 37,0 24,0 4,5 6 5 4 4,2 13 1 2 ja
00009193332               8 0 1 ja
00009209873               22 4 6 ja
00009210532 30,5 18,5 5,5 5 3 5 0 12 3 3 ja
00009213047               23 6 5 ja
00009220098               15 3 2 ja
00009223914               18 5 5 ja
00009229141 16,5 5,5 3,5 0 2 0 0 11 2 2 ja
00009230428 52,0 31,0 7 7 8 6 2,8 21 0 5 ja
00009235957               21 5 6 ja
00009240188               0 0 0 ja
00009241404               14 4 5 ja
00009241941 29,0 16,0 5 4 3 4 0 13 0 4 ja
00009245837 43,5 24,5 5,5 7 5 5 2,1 19 4 5 ja
00009259331               0 0 0 ja
00009261675               13 2 2 ja
00009284160               17 4 5 ja
00009293122 36,5 20,5 4,5 5 5 4 2,1 16 3 5 ja
00009297225 10,0 10,0 0 4 3 3 0 0 0 0 ja
00009312650               21 0 5 ja
00009318036               19 5 3 ja
00009318272 41,5 23,5 5,5 6 6 6 0 18 4 5 ja
00009320613 25,0 16,0 5 0 6 5 0 9 0 2 ja
00009329986 43,5 27,5 7 7 5 7 1,4 16 4 4 ja
00009330580               12 0 3 ja
00009333794 35,0 25,0 5 6 5 6 2,8 10 0 2 ja
00009338964 18,5 2,5 2,5 0 0 0 0 16 3 3 ja
00009350751 43,5 32,5 5,5 6 6 7 8 11 0 2 ja
00009353949               12 3 2 ja
00009361481               15 0 5 ja
00009370058 26,5 10,5 1,5 0 5 4 0 16 0 2 ja
00009374355               8 2 0 ja
00009375231 43,0 28,0 5 5 7 8 2,8 15 0 3 ja
00009400025 34,0 23,0 6,5 5 5 5 1,4 11 3 2 ja
00009401435               13 4 3 ja
00009403912               0 0 0 ja
00009413287 39,5 20,5 5 2 8 4 1,4 19 6 4 ja
00009420005 18,5 7,5 2,5 0 5 0 0 11 0 2 ja
00009429608               19 5 4 ja
00009438916 32,5 16,5 4,5 3 3 6 0 16 0 4 ja
00009439151 20,0 9,0 2 0 4 3 0 11 3 2 ja
00009441152 50,0 34,0 5,5 5 8 8 7,7 16 3 5 ja
00009446461 35,5 21,5 3,5 6 6 6 0 14 3 3 ja
00009453551 53,0 34,0 7 5 8 6 8 19 0 4 nej
00009464294               0 0 1 ja
00009472684               0 0 0 ja
00009472998               0 0 0 ja
00009475115 35,0 23,0 6 8 4 5 0 12 2 3 ja
00009498529 36,5 20,5 4,5 6 6 4 0 16 2 4 ja
00009499829 34,5 26,5 5 7 7 6 1,4 8 0 3 ja
00009509829 24,5 12,5 5,5 2 2 3 0 12 0 5 ja
00009509890 47,0 27,0 5 5 6 6 4,9 20 5 5 ja
00009517905               20 6 4 ja
00009526080               16 3 3 ja
00009533581               24 0 6 ja
00009536834               15 0 4 ja
00009546248               18 0 5 nej
00009547409               16 0 3 ja
00009555514 49,5 27,5 7,5 8 6 6 0 22 5 6 ja
00009562251               12 1 2 ja
00009563519 38,0 20,0 5 5 4 4 2,1 18 4 5 ja
00009568381               19 4 5 ja
00009569092 22,0 8,0 4 4 0 0 0 14 0 5 ja
00009570081 21,5 21,5 5 4 4 5 3,5 0 0 0 ja
00009580204   6,0 3 0 0 3 0 9 3 0 ja
00009583311               16 4 3 ja
00009585555 17,0 0,0 0 0 0 0 0 17 3 5 ja
00009586981 21,0 10,0 3 1 3 3 0 11 3 3 ja
00009587948   8,0 4 0 2 2 0 12 4 0 ja
00009610624               20 6 5 ja
00009612062 29,0 11,0 6 0 1 4 0 18 4 3 ja
00009612156               21 5 5 ja
00009617339 49,0 31,0 6 6 8 3 7,7 18 5 6 ja
00009623996               20 4 6 ja
00009633070               15 4 4 ja
00009656002 43,5 27,5 7,5 6 3 8 2,8 16 0 4 nej
00009657548               20 5 5 ja
00009661194 21,5 11,5 3,5 0 4 4 0 10 2 1 ja
00009672989 53,5 33,5 6,5 5 8 7 7 20 0 5 ja
00009673072 28,5 7,5 3,5 0 1 3 0 21 5 4 ja
00009678543               19 0 5 ja
00009683619 41,5 23,5 5,5 7 5 6 0 18 5 4 ja
00009689202 41,0 28,0 5 8 6 6 2,8 13 2 3 ja
00009699629 31,5 12,5 3,5 2 3 4 0 19 0 5 ja
00009699849 28,0 13,0 7 0 1 5 0 15 0 3 ja
00009702037 44,5 24,5 5,5 5 6 5 2,8 20 5 5 ja
00009707113               9 2 2 ja
00009708002 21,5 7,5 2,5 0 5 0 0 14 2 4 ja
00009711044               0 0 0 ja
00009716311               11 4 2 ja
00009717491 34,0 21,0 4,5 7 4 5 0,7 13 0 4 nej
00009722952 35,0 16,0 4 4 4 3 0,7 19 5 5 ja
00009732117               17 4 5 nej
00009733307               17 5 4 ja
00009768068               19 0 5 ja
00009774081 32,5 14,5 5,5 4 2 3 0 18 2 5 ja
00009796470 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 ja
00009804045 29,0 11,0 2 2 4 3 0 18 0 4 ja
00009827640 45,0 24,0 7 5 5 5 2,1 21 0 6 ja
00009835496 26,0 12,0 5 0 3 4 0 14 0 2 ja
00009842311 23,5 9,5 4,5 1 2 2 0 14 0 3 ja
00009842463               20 0 6 nej
00009852754 29,0 13,0 5 1 2 5 0 16 0 5 ja
00009856938               12 3 2 nej
00009871081 15,0 5,0 1 0 2 2 0 10 0 3 ja
00009872404 29,5 12,5 2,5 4 4 2 0 17 4 4 ja
00009886199 12,0 2,0 1 0 1 0 0 10 0 3 ja
00009886267 37,5 23,5 6 5 7 4 1,4 14 2 3 ja
00009896930 21,5 8,5 4,5 0 1 3 0 13 2 2 ja
00009898996               12 2 2 ja
00009901537 27,5 13,5 6,5 4 3 0 0 14 3 4 ja
00009903739 28,5 19,5 2,5 4 4 4 4,9 9 3 1 ja
00009911459               16 0 2 ja
00009915031               0 0 0 ja
00009937501               22 6 6 ja
00009938539               14 3 2 nej
00009938995               11 1 2 nej
00009942981 35,5 22,5 6 5 6 4 1,4 13 0 5 ja
00009945768 21,0 9,0 1 4 1 3 0 12 0 2 ja
00009949816               22 6 4 ja
00009952599               17 0 4 nej
00009966828 35,0 17,0 6 2 4 5 0 18 5 4 ja
00009966941               16 0 4 ja
00009975398 25,5 9,5 3,5 1 2 3 0 16 0 4 ja
00009977859               18 4 3 ja
00009981272               17 0 3 ja
00009981379               0 0 0 ja
00009985595 11,5 11,5 2,5 3 3 3 0 0 0 0 ja
00009989724 41,0 28,0 5 7 7 6 2,8 13 5 1 ja
00009991291               9 2 2 ja
00009999691               18 5 5 ja
00010007776               15 0 3 ja
00010012774 26,5 10,5 2,5 0 3 5 0 16 0 4 ja
00010021325               15 4 3 ja
00010024335 38,0 23,0 5,5 5 5 4 3,5 15 0 5 ja
00010025392 17,0 0,0 0 0 0 0 0 17 0 3 ja
00010027468 31,5 11,5 3,5 1 3 4 0 20 0 3 ja
00010030879               11 0 1 ja
00010033591               24 6 6 ja
00010038402 24,0 14,0 4,5 3 2 4 0,7 10 3 1 ja
00010044467 15,0 7,0 2 0 2 3 0 8 0 2 ja
00010057629               12 0 4 ja
00010065734               17 0 5 nej
00010067606 26,5 7,5 4,5 0 3 0 0 19 4 5 ja
00010079652               13 1 2 ja
00010079872 49,5 32,5 7 4 8 7 6,3 17 4 5 ja
00010087893               9 2 3 ja
00010098921 51,5 30,5 6,5 8 8 8 0 21 0 5 ja
00010103890               17 0 5 ja
00010108073               15 3 4 ja
00010108772               11 0 2 ja
00010111879 40,0 28,0 5,5 5 7 5 5,6 12 2 2 ja
00010112276               23 6 5 ja
00010118403 28,0 17,0 5 3 4 4 0,7 11 3 2 ja
00010119211               17 0 6 nej
00010129311               20 0 5 ja
00010133394 28,0 19,0 4 7 4 4 0 9 2 2 ja
00010135428 36,5 22,5 5,5 5 6 6 0 14 0 3 ja
00010135813 34,0 18,0 5 5 3 4 0,7 16 0 4 ja
00010137264               20 4 4 nej
00010138807 34,0 21,0 6 4 3 7 0,7 13 0 2 ja
00010146116 15,5 5,5 2,5 0 1 2 0 10 2 3 ja
00010150403 37,5 24,5 5,5 6 7 4 2,1 13 0 3 nej
00010152401 46,0 26,0 5 5 5 7 4,2 20 5 6 ja
00010155262               0 0 0 nej
00010161609               20 0 4 ja
00010161638               9 0 3 ja
00010168958 23,0 8,0 2 3 3 0 0 15 0 3 nej
00010170124               7 0 1 ja
00010175336               18 3 3 ja
00010180512 10,0 4,0 2 1 1 0 0 6 1 1 ja
00010181058 39,0 23,0 2,5 6 5 6 3,5 16 0 4 ja
00010183577               0 0 0 ja
00010187421               16 3 4 ja
00010192911               19 5 5 ja
00010200968               13 2 2 ja
00010205620 26,5 9,5 2,5 0 4 3 0 17 4 4 ja
00010227831 14,5 4,5 3,5 0 1 0 0 10 0 2 ja
00010228791 30,0 18,0 6 5 3 4 0 12 3 3 nej
00010228995 41,0 25,0 6 6 6 5 2,1 16 0 5 ja
00010230792 31,5 15,5 2,5 4 6 3 0 16 2 4 ja
00010232185               11 0 3 ja
00010233757               20 0 4 nej
00010235593               11 2 2 ja
00010236482               8 0 3 ja
00010236916               19 0 5 nej
00010243624               13 0 4 ja
00010250125 28,0 20,0 7 3 3 5 2,1 8 2 3 nej
00010252194               17 0 4 ja
00010254558 46,5 29,5 6,5 4 6 8 4,9 17 0 3 ja
00010265466               14 0 4 nej
00010269129 35,5 20,5 3,5 5 6 6 0 15 4 2 nej
00010272433               24 6 6 ja
00010278615               19 0 4 ja
00010282591               20 6 4 ja
00010293357 37,5 23,5 6,5 5 4 5 2,8 14 3 2 nej
00010304194               21 5 5 ja
00010309128               9 2 1 ja