Sö­kan­de­spe­ci­fik in­for­ma­tion (46937941386)

Den här sidan gäller dig, om du har sökt till följande ansökningsmål:

Ma­gis­te­ran­sö­kan, ma­gis­ter­pro­gram­met i psy­ko­lo­gi, psy­ko­lo­gie/​fi­lo­so­fie ma­gis­ter (2,5/​2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Urvalsprovet poängsätts på skalan 0–100 så att den mest framgångsrika sökanden bland samtliga deltagare i provet i Helsingfors, Tammerfors och Åbo får 100 poäng för provet. Vid Helsingfors universitet förutsätter antagning att den sökande får minst 40 poäng i urvalsprovet. År 2017 fick den mest framgångsrika sökanden 100 råpoäng, vilket betyder att alla poäng konverteras med faktorn 1.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.06.2017. Tabellen uppdateras inte.

Tabell A innehåller alla sökande.

Ansökningsnummer Poäng i urvalsprovet, uppgift 1 Poäng i urvalsprovet, uppgift 2 Poäng i urvalsprovet, sammanlagt Konverterade poäng
00008828860 23,5 55 78,5 78,5
00008829018 26,1 35,9 62 62
00008842422 30,5 29,6 60,1 60,1
00008843670 13,2 24,5 37,7 37,7
00008850689 15 23,1 38,1 38,1
00008862350 9,8 20,8 30,6 30,6
00008879084 27,2 18,6 45,8 45,8
00008879466        
00008881360 31,8 8,3 40,1 40,1
00008887762 0 8,7 8,7 8,7
00008892359 27,7 25,4 53,1 53,1
00008904690 52,2 24,5 76,7 76,7
00008907037        
00008953243 23,4 26,8 50,2 50,2
00008955241 30 0 30 30
00008969855 6,8 10 16,8 16,8
00008971814        
00008973087 16,8 19 35,8 35,8
00008978985        
00008982049 37,7 20 57,7 57,7
00008986236 25,8 17,1 42,9 42,9
00008995353        
00009029422 16,6 34,2 50,8 50,8
00009033609 3 3,2 6,2 6,2
00009038044 10,2 14,7 24,9 24,9
00009041565 12,6 11,3 23,9 23,9
00009043945 22,5 15,6 38,1 38,1
00009044478        
00009064539 18,1 11 29,1 29,1
00009064610 15,9 9,4 25,3 25,3
00009069440 23,3 18,2 41,5 41,5
00009069835 0 5,2 5,2 5,2
00009084797 34,6 21,4 56 56
00009094813 24,1 24 48,1 48,1
00009097535 2,2 10,9 13,1 13,1
00009101447 29,2 15,4 44,6 44,6
00009107674 6,7 24,3 31 31
00009110331 21,4 41,5 62,9 62,9
00009125449 24,2 29,9 54,1 54,1
00009131064 31 12,3 43,3 43,3
00009132005 21,6 32,6 54,2 54,2
00009135455 7,8 11,8 19,6 19,6
00009160909 1,7 11,7 13,4 13,4
00009177989 31 42,7 73,7 73,7
00009202948 40,7 25,2 65,9 65,9
00009206478 41,2 0 41,2 41,2
00009217412 24,7 41,5 66,2 66,2
00009253065        
00009260553 1,1 6,6 7,7 7,7
00009265794 25,1 18,2 43,3 43,3
00009268898 19,4 11 30,4 30,4
00009278820 11,7 24,7 36,4 36,4
00009286511 12,9 11,9 24,8 24,8
00009308994 0 13,1 13,1 13,1
00009345559 29,9 33,3 63,2 63,2
00009347939        
00009365131 13,2 8,4 21,6 21,6
00009365995 21,9 29,7 51,6 51,6
00009371439 10,5 9,2 19,7 19,7
00009381649 7,6 12,2 19,8 19,8
00009384581 25,6 23,1 48,7 48,7
00009387863 10 36,4 46,4 46,4
00009420814        
00009432239 27,6 18,3 45,9 45,9
00009453328 17,2 6,4 23,6 23,6
00009459403        
00009473719 25,4 17,6 43 43
00009487145        
00009490886 14,4 8,3 22,7 22,7
00009508422        
00009519929 6,2 0 6,2 6,2
00009529702 9,7 17,9 27,6 27,6
00009533345 1,1 29,3 30,4 30,4
00009568116        
00009601413 6,7 38,2 44,9 44,9
00009607747 24,6 19,8 44,4 44,4
00009608791 34,9 32,8 67,7 67,7
00009610983 12,4 17,7 30,1 30,1
00009611526 6,1 22,4 28,5 28,5
00009619269 3,2 13,1 16,3 16,3
00009653568        
00009656853 40,5 16,5 57 57
00009671087 4,5 3,5 8 8
00009705791 24,9 40,9 65,8 65,8
00009706855        
00009725920 0 0 0 0
00009755576 30,3 24,3 54,6 54,6
00009761984 11,4 24,1 35,5 35,5
00009812998 1,7 7,3 9 9
00009835250 35,7 10,2 45,9 45,9
00009843459        
00009856970 13,2 49,6 62,8 62,8
00009867561 30,3 30,9 61,2 61,2
00009879533 22,1 18,1 40,2 40,2
00009887334        
00009920123        
00009974412 22 43,3 65,3 65,3
00009983788        
00010014206 16,7 32,6 49,3 49,3
00010041499        
00010047082        
00010055744 6,3 11,1 17,4 17,4
00010056688 7,8 9,2 17 17
00010066704 10,9 23,9 34,8 34,8
00010087916        
00010115422 13,3 10,6 23,9 23,9
00010123537 12,4 20,8 33,2 33,2
00010130546        
00010201695 5,1 3,8 8,9 8,9
00010208520        
00010239214        
00010290392        
00010298161        
00010299270