Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Vasa), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 22.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Poäng i urvalsprovet Totalpoäng Förstagångssökande
00008015806 15               ja
00008859198 23 5 9 4 4 3 25 48 nej
00008861445 17 5 5 6 9 6 31 48 ja
00008907406 24               nej
00008913403 19 7 8 6 9 6 36 55 ja
00008928265 18 5 7 6 8 7 33 51 ja
00008945183 15 1 4 2 1 0 8 23 ja
00008955681 23 2 6 5 7 2 22 45 ja
00008972457 23 10 10 6 8 9 43 66 ja
00008995311 22 7 7 8 8 10 40 62 ja
00009000904 18 0 3 0 5 1 9 27 ja
00009058891 16 2 2 3 1 0 8 24 ja
00009092941 24               ja
00009122918 26 6 8 10 9 10 43 69 ja
00009125397 22 7 7 5 6 6 31 53 ja
00009137246 7               ja
00009149917 21 2 3 5 1 6 17 38 nej
00009160718 16 3 9 6 8 2 28 44 ja
00009177455 18 0 2 2 1 1 6 24 ja
00009179576 21 4 6 6 7 9 32 53 nej
00009179709 19               ja
00009235957 26 6 8 6 5 9 34 60 ja
00009257139 23 0 0 0 0 0 0 23 ja
00009299139 22               nej
00009321719 10 3 9 8 4 3 27 37 ja
00009342714 22 4 7 6 6 9 32 54 ja
00009401435 16 7 10 7 9 6 39 55 ja
00009491157 27 8 8 7 7 10 40 67 ja
00009512133 21 4 7 6 5 8 30 51 ja
00009515169 26 9 8 7 6 10 40 66 ja
00009515664 22               nej
00009528282 21 7 10 5 7 7 36 57 ja
00009558728 20 2 4 6 4 6 22 42 ja
00009581973 23 7 9 8 8 8 40 63 ja
00009582558 23 5 8 8 7 5 33 56 ja
00009585160 0               ja
00009606421 20 5 10 10 6 9 40 60 ja
00009612457 12               ja
00009702338 22               ja
00009804647 19 7 10 8 2 7 34 53 ja
00009821662 18 0 0 0 0 0 0 18 ja
00009865440 24 7 4 5 8 7 31 55 ja
00009884227 17               ja
00009889426 16 6 6 9 8 10 39 55 ja
00009998045 21               ja
00010031098 0 1 3 6 1 3 14 14 nej
00010032123 17               ja
00010053238 17               nej
00010085675 14               ja
00010102370 0               ja
00010122842 20               ja
00010286720 18               nej
00010295135 18 4 4 5 2 3 18 36 ja
00010297379 20               nej