Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska), odontologie licentiat (5,5 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Summan av poängen för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,000 till 72,000. Faktor varierar varje år.

KONVERTERING AV RÅPOÄNG TILL PROVPOÄNG 2017        

maximala antalet slutpoäng 72 / utbildningsprogrammet bästa råpoäng X råpoäng = slutpoäng

ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSPROGRAMMET:        

72 / 172,5 X råpoäng = slutpoäng          
(faktor 0,417391304347826)

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 21.06.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Initialpoäng Poäng i urvalsprovet, uppgift 1 Poäng i urvalsprovet, fysik Poäng i urvalsprovet, biologi Poäng i urvalsprovet, kemi Råpoäng Konverterade poäng Totalpoäng  Förstagångssökande
00008851633 8 11,5 14,5 18 11 43,5 18,157 26,157 ja
00008868820 13 0 1 18 4 23 9,6 22,6 nej
00008941022 13               ja
00009013182 15 36,5 35,5 40 32 107,5 44,87 59,87 nej
00009126451 0               ja
00009130641 0               ja
00009214457 14               ja
00009217551 26 19,5 30 42 11,5 83,5 34,852 60,852 ja
00009336937 28 23 56 43 22 121 50,504 78,504 nej
00009390261 15               ja
00009391228 14 6 6,5 32,5 7 46 19,2 33,2 ja
00009450457 30 25,5 17 31,5 21 69,5 29,009 59,009 ja
00009452617 20 8 15,5 32 2,5 50 20,87 40,87 ja
00009463075 0 0 0 0 0 0 0 0 ja
00009612512 28 7,5 11 28 12,5 51,5 21,496 49,496 ja
00009787395 18 27 28,5 34 18,5 81 33,809 51,809 ja
00009798106 18 16 44,5 11,5 6 62 25,878 43,878 ja
00009815173 14 20 38,5 3 20,5 62 25,878 39,878 ja
00009876073 8               ja
00009882148 24 15,5 0,5 30,5 3,5 34,5 14,4 38,4 ja
00009952829 22 24,5 27,5 41,5 14,5 83,5 34,852 56,852 ja
00009967270 18 16 7 28 13 48 20,035 38,035 ja
00009968347 24 12 9 27,5 8,5 45 18,783 42,783 ja
00009980778 22 7 12,5 27,5 3 43 17,948 39,948 ja
00009994793 20 0 0 14 0 14 5,843 25,843 ja
00010023828 22               ja
00010041509 21               nej
00010042003 30 22 11,5 49 13,5 74 30,887 60,887 ja
00010071207 7 20,5 46 33 10,5 89,5 37,357 44,357 ja
00010147607 15               ja
00010171754 13 6,5 3 25 12,5 40,5 16,904 29,904 nej
00010175035 18 8 1,5 10 9,5 21 8,765 26,765 ja
00010182837 21 0 0 0 0 0 0 21 nej
00010255641 15               ja
00010261169 18               nej
00010299500 14               ja
00010307311 2               ja