Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 26.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng (lämplighetsprov+ initialpoäng) Poäng i lämplighetsprovet Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 1 Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 2 Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 3 Initialpoäng Poäng i det skriftliga provet Förstagångssökande
00007850981 178 120 39 38 43 58 150 ja
00008823742 124 124 40 42 42 0 98 nej
00008831543           0 12 ja
00008847304           0   nej
00008866783           19   nej
00008868024           13   ja
00008869861           30   ja
00008892142           0   ja
00008912608 141 109 35 40 34 32 100 nej
00008917577           0   ja
00008926995 100 100 45 40 15 0 174 nej
00008937489 95 95 35 28 32 0 82 nej
00008942351 168 135 48 46 41 33 164 nej
00008943525 154 132 40 42 50 22 104 ja
00008951698 199 138 45 44 49 61 158 nej
00008972428           0   ja
00008983239 188 137 45 47 45 51 140 ja
00008986883 207 123 40 40 43 84 174 nej
00009006131 163 114 35 39 40 49 170 ja
00009008948 200 116 36 39 41 84 146 nej
00009026386 178 133 44 46 43 45 134 ja
00009028410 163 144 50 44 50 19 112 ja
00009029231 131 90 36 36 18 41 172 nej
00009036871           19 74 ja
00009058503           32   ja
00009067675           19   ja
00009125342           19 54 ja
00009133541 233 139 47 46 46 94 152 nej
00009136713 167 137 42 49 46 30 134 ja
00009144336 168 131 40 41 50 37 176 nej
00009156023 109 109 34 32 43 0 90 nej
00009158814           52 64 nej
00009159169 107 75 31 29 15 32 116 nej
00009161335 141 92 31 30 31 49 94 nej
00009193086           85   ja
00009201716           41   ja
00009207697 197 121 39 46 36 76 164 nej
00009208502           19   ja
00009222148 244 144 47 49 48 100 174 ja
00009237955           0   ja
00009237968           52   ja
00009251407 141 90 28 30 32 51 132 nej
00009254323 134 134 42 47 45 0 98 nej
00009296488           41   nej
00009298046           0   nej
00009308208 159 127 39 44 44 32 134 ja
00009310791           0   ja
00009316465 143 121 38 40 43 22 118 nej
00009319077 174 124 41 43 40 50 146 nej
00009329973 152 89 24 25 40 63 86 ja
00009335349           61   nej
00009343302 181 136 45 44 47 45 162 nej
00009350609 90 90 22 32 36 0 80 ja
00009362448           0   ja
00009366017 132 100 33 35 32 32 84 ja
00009371497 169 139 46 44 49 30 138 ja
00009383883           37   nej
00009389557 167 126 39 41 46 41 166 nej
00009399660 121 121 39 37 45 0 88 ja
00009408250 139 120 40 38 42 19 140 ja
00009419029 148 129 39 41 49 19 142 nej
00009419113           13 24 ja
00009421606           89   ja
00009438592           0 48 ja
00009458682 127 108 34 28 46 19 86 ja
00009459911 143 124 41 38 45 19 136 nej
00009477634 141 141 49 48 44 0 152 ja
00009482894           49 80 ja
00009483181           0 48 ja
00009494882 178 148 50 48 50 30 158 nej
00009497012 202 144 48 48 48 58 172 nej
00009515295 160 147 49 50 48 13 140 ja
00009520785           0   ja
00009521315           61 52 ja
00009527050 67 49 20 10 19 18 116 ja
00009530869           0 46 ja
00009542475           13   ja
00009545663           37   nej
00009559662           13   ja
00009560253 133 133 47 43 43 0 134 nej
00009561210           32   ja
00009570492 149 106 31 33 42 43 96 ja
00009611746           0 42 ja
00009612648 209 124 38 41 45 85 154 ja
00009621082 121 91 24 29 38 30 134 ja
00009627785 125 112 39 34 39 13 88 ja
00009640762 150 99 41 43 15 51 172 nej
00009652268 184 114 39 37 38 70 122 ja
00009665381           0   ja
00009669222 197 146 50 50 46 51 94 ja
00009669293           0   ja
00009671113           0   ja
00009676642           19   nej
00009676927 210 150 50 50 50 60 174 nej
00009678653 153 131 44 45 42 22 106 ja
00009680874           70 30 ja
00009691533           51   ja
00009691630 148 129 39 41 49 19 152 nej
00009691847 203 142 47 45 50 61 84 ja
00009693201           19   ja
00009695115           0   nej
00009701083 187 118 36 35 47 69 176 ja
00009708303           30   nej
00009708329 130 98 32 33 33 32 128 ja
00009710524           0 66 ja
00009725674 188 137 47 42 48 51 140 nej
00009749252           19   ja
00009762145 133 114 41 37 36 19 128 ja
00009768291 193 111 33 34 44 82 152 ja
00009776092 88 55 20 18 17 33 152 nej
00009779840 192 131 46 38 47 61 112 ja
00009816392           19 66 ja
00009827640           90   ja
00009829185           0   ja
00009829910 218 148 50 48 50 70 160 nej
00009836741 146 88 28 26 34 58 136 ja
00009865343           0 68 ja
00009907340           60   ja
00009909759           13   ja
00009910641           63 162 ja
00009913635           0 50 ja
00009930427 125 106 34 28 44 19 124 ja
00009938021 148 118 36 35 47 30 84 nej
00009938539           13   nej
00009939923           30   nej
00009945108 179 149 50 49 50 30 110 ja
00009974360 184 121 34 38 49 63 156 ja
00009978036 117 87 37 25 25 30 164 nej
00009980008 177 134 43 41 50 43 116 ja
00010003291           0   ja
00010025651           0 44 ja
00010040801           75   nej
00010040856           43   nej
00010050053 89 89 25 22 42 0 104 ja
00010057739           30   ja
00010070907           19   nej
00010080612           52   ja
00010084113 127 108 38 29 41 19 92 ja
00010087576 138 119 38 36 45 19 114 nej
00010092079           0   ja
00010093081           32   nej
00010098581 103 70 18 24 28 33 122 ja
00010099276           39 74 nej
00010108073           43   ja
00010111743 134 115 37 39 39 19 80 ja
00010141933           0   ja
00010148169           18 50 ja
00010168958           41 52 nej
00010172070           0   ja
00010175378 119 86 35 26 25 33 86 nej
00010179222           0   ja
00010204773           0   ja
00010206234 213 141 48 45 48 72 98 nej
00010212590 119 119 41 40 38 0 116 ja
00010212707           51   nej
00010216871           0   ja
00010228021           30   ja
00010230420 130 111 38 31 42 19 100 ja
00010254558 154 135 45 45 45 19 106 ja
00010267244           19   nej
00010304563           19   ja
00010308653           45   ja