Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 26.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet (0 - 200) Initialpoäng Förstagångssökande
00007842494     50 nej
00007965656     0 nej
00008854287 225 164 61 nej
00008868244 178 148 30 ja
00008868451 261 186 75 ja
00008869861     30 ja
00009027806     0 ja
00009028410 131 112 19 ja
00009081949     30 ja
00009147757     0 ja
00009217302     30 ja
00009230428     58 ja
00009230499     45 nej
00009268911     43 ja
00009291069     43 ja
00009308208 166 134 32 ja
00009367456     45 nej
00009371497 168 138 30 ja
00009383236 167 134 33 ja
00009399660 88 88 0 ja
00009408218     19 ja
00009409440 88 88 0 ja
00009458682 105 86 19 ja
00009461501 204 128 76 nej
00009482894 129 80 49 ja
00009500349 64 64 0 ja
00009526433     0 ja
00009527050 134 116 18 ja
00009528703 53 34 19 ja
00009628467     0 ja
00009656002     30 nej
00009665381     0 ja
00009690149 143 124 19 ja
00009708329 160 128 32 ja
00009708426     67 nej
00009811148     30 ja
00009836741 194 136 58 ja
00009909759     13 ja
00009966941     60 ja
00010003291     0 ja
00010032453 110 110 0 nej
00010040801     75 nej
00010108073     43 ja
00010136935     63 ja
00010170124     0 ja
00010181058     48 ja
00010186781     19 nej
00010219386     0 ja
00010228995 211 136 75 ja
00010250125 179 160 19 nej
00010254558 125 106 19 ja