Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 26.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng (lämplighetsprov+ initialpoäng) Poäng i lämplighetsprovet Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 1 Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 2 Poäng i lämplighetsprovet, delmområde 3 Initialpoäng Poäng i det skriftliga provet Förstagångssökande
00007869024 154 109 31 41 37 45 122 ja
00007897070           19   ja
00008825928 58 58 21 14 23 0 100 ja
00008852975 187 142 46 47 49 45 152 nej
00008875745           0 60 ja
00008894645           51   ja
00008935355 126 126 44 39 43 0 102 ja
00008942393           0   nej
00008969884 183 142 48 47 47 41 114 ja
00008984649           45   ja
00009070031           0   ja
00009125342           19 54 ja
00009136713 167 137 42 49 46 30 134 ja
00009178072 139 139 46 44 49 0 106 ja
00009206834           0 34 ja
00009319077 174 124 41 43 40 50 146 nej
00009329973 152 89 24 25 40 63 86 ja
00009343302 181 136 45 44 47 45 162 nej
00009350609 90 90 22 32 36 0 80 ja
00009366017 132 100 33 35 32 32 84 ja
00009368659           43   nej
00009380530           0 72 ja
00009383883           37   nej
00009387449           0   ja
00009399660 121 121 39 37 45 0 88 ja
00009458682 127 108 34 28 46 19 86 ja
00009464294           0   ja
00009496385           0   ja
00009542475           13   ja
00009560486           0 46 ja
00009621082 121 91 24 29 38 30 134 ja
00009627785 125 112 39 34 39 13 88 ja
00009662915 113 62 20 17 25 51 112 nej
00009679953           0   ja
00009684456           67   nej
00009726712           49   nej
00009850387           0   ja
00009926567           0   ja
00009929713 134 115 40 38 37 19 80 ja
00009930427 125 106 34 28 44 19 124 ja
00009933738           52   nej
00009935862 136 136 46 42 48 0 82 ja
00009938021 148 118 36 35 47 30 84 nej
00009956359           60 46 ja
00009967445           0   ja
00009975738           60   nej
00009978036 117 87 37 25 25 30 164 nej
00010030675 208 139 46 48 45 69 160 nej
00010040801           75   nej
00010080612           52   ja
00010093939           41 28 nej
00010150403           19   nej
00010170124           0   ja
00010172070           0   ja
00010179222           0   ja
00010212590 119 119 41 40 38 0 116 ja
00010219386           0   ja
00010228995           75 136 ja
00010230420 130 111 38 31 42 19 100 ja
00010232185           19   ja
00010237342           60   nej
00010267244           19   nej
00010275650           0   ja