Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Tabell A innehåller alla sökande. 

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedanför tabellen.

Ansökningsnummer Lämplighet av tidigare studier* Framgång i tidigare studier* Motivationsbrev 1/5* Motivationsbrev  2/5* Motivationsbrev  3/5* Motivationsbrev  4/5* Motivationsbrev  5/5* Motivationsbrev (sammanlagda poäng)* Sammandrag av kandidatavhandlingen (eller ett annat skriftligt, akademiskt arbete)* Sammanlagda poäng* Placering* Studieinriktning*
00007859652                        
00008891839 10 8 1 1 1 1 1 5 5 28 1 Nordisk litteratur 
00008951957 10 8 1 1 1 1 1 5 5 28 1 Nordisk litteratur 
00009064542                        
00009116982 8 10 1 1 1 1 1 5 4 27 1 Nordiska språk 
00009411755 10 6 1 1 1 1 1 5 5 26 1 Nordiska språk 
00009596447                        
00009628807 10 8 1 1 1 1 1 5 3 26 1 Historia
00009640775 10 6 1 1 1 1 1 5 5 26 1 Nordiska språk
00009854396                        
00009877988 10 8 1 1 1 1 1 5 5 28 1 Historia 
00010055922                        
00010255722 10 6 1 1 1 1 1 5 5 26 1 Historia
00010261046 10 8 1 1 1 1 1 5 5 28 1 Nordiska språk

 

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedan.

Kolumn Förklaring
Lämplighet av tidigare studier Se instruktioner till sökande
Framgång i tidigare studier
 
Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev 1/5 - 5/5 Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev
(sammanlagda poäng)
Se instruktioner till sökande
Sammandrag av kandidatavhandlingen (eller ett annat skriftligt, akademiskt arbete) Se instruktioner till sökande
Sammanlagda poäng Se instruktioner till sökande
Placering Placering syftar på din placering bland sökandena. Personen med placering 1 ansågs vara den bästa sökanden,  personen med placering 2 den näst bästa och så vidare. Om flera sökande har samma placering, betyder det att sökandena var lika bra. Se instruktioner till sökande för närmare information om hur sökandena rangordnades. 
Studieinriktning Den studieinriktning till vilken du kan bli antagen.