Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete (Vasa), politices magister (2 år)

Den information som gäller just dig har markerats med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna för hur du utreder det.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH ANTAGNA

På följande sida finns information om vilka åtgärder du ska utföra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (magisteransökan)

Läs noggrant igenom de anvisningar som gäller dig. På sidan finns anvisningar för följande situationer:

  • om du har blivit antagen
  • om du har blivit satt på en reservplats
  • om din ansökan har blivit avslagen

antagningsgrunderna

Bekanta dig med ditt ansökningsmålets antagningsgrunderna på utbildningsprogrammets webbsidor.

TA­BELL A

Tabell A innehåller alla sökande. 

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedanför tabellen. För de övriga kolumnerna finns det en förklaring på en skild sida.

Ansökningsnummer Tidigare studiernas lämplighet* Studieframgången i tidigare studier* Motivationsbrev del 1, 1/4* Motivationsbrev del 1, 2/4* Motivationsbrev del 1, 3/4* Motivationsbrev del 1, 4/4* Motivationsbrev del 2* Motivationsbrevet sammanlagt* Språkdräkt godkänd Sammandrag av kandidatavhandlingen* POÄNG SAMMANLAGT
00008872748 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00008966052 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00008971571 10 8 1 1 1 1 4 8 x 1 27
00009088971 10 10 1 1 1 1 3 7 x 2 29
00009096332 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009116898 10 10 1 1 1 1 4 8 x 2 30
00009157624 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009158380 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009202333 4                   4
00009355400 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009357039 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009381186 10 6 1 1 1 1 2 6 x 2 24
00009394814 4                   4
00009404306 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009414765 10 10 1 1 1 1 3 7 x 2 29
00009426119 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009469558 4                   4
00009478112 10 8 1 1 1 1 2 6 x 0 24
00009489787 10 8 1 1 1 1 3 7 x 2 27
00009670949 10 10 1 1 1 1 2 6 x 2 28
00009728626 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009850031 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009858761 10 8 1 1 1 1 4 8 x 2 28
00009977558 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00009980066 4                   4
00010160215 8 6 1 1 1 1 0 4     18
00010198834 10 8 1 1 1 1 2 6 x 2 26
00010262870 4                   4

För de kolumner som markerats med asterisk (*) finns det en förklaring nedan. För de övriga kolumnerna finns det en förklaring på en skild sida.

Kolumn Förklaring
Lämplighet av tidigare studier Se instruktioner till sökande
Framgång i tidigare studier
 
Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev  del 1, 1/4 - 4/4 Se instruktioner till sökande
Motivationsbrev del 2

Se instruktioner till sökande
 

Motivationsbrev
(sammanlagda poäng)
Se instruktioner till sökande
Sammandrag av kandidatavhandlingen Se instruktioner till sökande