Den här sidan gäller dig om du våren 2017 sökte till följande ansökningsmål:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Publicering av resultaten

På denna sida publiceras inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Urvalsprovsvaren har bedömts och i tabellen på denna sida hittar du dina poäng. I den gemensamma antagningen till högskolorna beror ditt antagningsresultat också på resultaten för andra ansökningsobjekt, för du kan i regel bli antagen till högst en studieplats. Observera att tidpunkten för när olika sökandes resultat blir klara kan variera. Du ser ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo senast 30.6.2017.

När alla högskolor har publicerat sina antagningsresultat får du per e-post ett meddelande som innehåller en länk till resultatbrevet. Du får meddelandet senast 30.6.2017. I det elektroniska resultatbrevet meddelas dina resultat för alla de ansökningsobjekt du sökte till och det lägsta poängtalet som berättigar till antagning för de olika utbildningarna.

Ytterligare information om publiceringen av antagningsresultaten i den gemensamma ansökan till högskolor

Anvisningar till sökande och antagna

På följande sida hittar du anvisningar för hur du ska göra när du får ditt antagningsresultat.

Anvisningar till dig som har lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

Läs noga de anvisningar som gäller dig. Sidan innehåller särskilda anvisningar för följande situationer:

  • Om du har blivit antagen 
  • Om du är på reservplats
  • Om ditt resultat har underkänts.

Antagningsgrunder

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för ansökningsobjekten i utbildningsutbudet.

Gamla provuppgifter och svar

Gamla provuppgifter finns på sidan Tidigare urvalsprovsuppgifter.

Om du deltog i årets urvalsprov kan du se dina provsvar och hur de bedömdes eller beställa fotokopior av dem. Anvisningar finns på sidan Biologian yhteisvalinta (på finska).

Poängen för urvalsprovet

I tabellen nedan hittar du dina egna urvalsprovpoäng och initialpoäng. Informationen som gäller just dig anges med din ansökningsnummer. Om du inte vet numret på din ansökan, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 26.6.2017. Tabellen uppdateras inte.

Ansökans nummer Totalpoäng Poäng i urvalsprovet Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Initialpoäng Förstagångssökande
00008871406 65 65 20 3 14 24 4 0 ja
00008883805               0 ja
00008932882               125 ja
00008983857 226 131 28 29 14 34 26 95 nej
00009031009 190 93 12 15 19 11 36 97 nej
00009068946 108 23 7 0 4 8 4 85 ja
00009147935 128 51 14 0 0 8 29 77 ja
00009160404               121 nej
00009210532               78 ja
00009217535               155 ja
00009228948               73 ja
00009248258 184 78 19 6 11 36 6 106 ja
00009332287 281 93 23 21 15 26 8 188 ja
00009339251               0 ja
00009347612 88 56 15 2 11 7 21 32 ja
00009354809               84 nej
00009360628 293 121 25 28 19 19 30 172 ja
00009374041               102 ja
00009456480 171 71 9 20 12 23 7 100 ja
00009463169 69 27 16 6 5 0 0 42 ja
00009463855 74 21 17 0 2 2 0 53 ja
00009472794               232 ja
00009507740 275 112 19 26 17 37 13 163 ja
00009508516 251 73 20 10 12 2 29 178 ja
00009515949 329 120 20 16 16 26 42 209 ja
00009524752 135 41 12 13 14 1 1 94 ja
00009532883 199 63 13 6 20 16 8 136 ja
00009536892               21 ja
00009545951               59 ja
00009550331 245 93 17 8 10 20 38 152 ja
00009554269 199 49 16 0 10 15 8 150 ja
00009561951               79 ja
00009599211 373 151 22 33 18 36 42 222 ja
00009623022 300 143 25 32 14 34 38 157 ja
00009661864 164 35 4 16 6 9 0 129 ja
00009664528 315 154 24 38 18 38 36 161 ja
00009674916 257 145 21 29 19 35 41 112 nej
00009683444 213 111 15 16 12 30 38 102 ja
00009685439 246 120 10 27 19 22 42 126 ja
00009696800 90 20 7 1 0 8 4 70 ja
00009720844 264 112 22 24 17 25 24 152 nej
00009736634 116 77 1 6 16 16 38 39 ja
00009745832 228 88 14 22 8 32 12 140 ja
00009752948 130 39 14 9 14 2 0 91 ja
00009758308 257 112 19 19 7 29 38 145 ja
00009768275               172 nej
00009776788 208 109 14 16 14 27 38 99 ja
00009802694   18 10 1 7 0 0 0 ja
00009822535 89 17 12 1 4 0 0 72 ja
00009861253               0 nej
00009935943 260 42 8 22 6 6 0 218 ja
00009937035 240 123 15 29 11 26 42 117 ja
00009949751               96 nej
00009953501 239 111 12 10 20 27 42 128 ja
00009958302 170 39 17 0 11 11 0 131 ja
00009982527               131 ja
00010003356 223 79 15 23 8 25 8 144 ja
00010017232               240 ja
00010029343 256 117 13 10 17 39 38 139 nej
00010029369 276 101 7 23 8 25 38 175 ja
00010035926               141 nej
00010051298 309 114 5 26 13 38 32 195 ja
00010067729               0 ja
00010073629 125 60 15 9 19 9 8 65 ja
00010080243               158 nej
00010134607               44 nej
00010145557 204 105 25 12 19 15 34 99 ja
00010156889 156 0   0       156 ja
00010173464 134 29 4 6 8 10 1 105 ja
00010175035 145 19 4 7 4 0 4 126 ja
00010183205               43 nej
00010188190 68 33 16 6 10 1 0 35 ja
00010191828               91 ja
00010197356 179 73 8 19 13 25 8 106 ja
00010231568               0 ja
00010249864               52 ja
00010252194               66 ja
00010294194               84 ja
00010299759               161 nej
00010306532               78 ja