På denna sida publiceras poängtabellen för sökmålen i huvudansökan (gemensamma ansökan) och magisteransökan vid Helsingfors universitet. Om du har ansökt via öppna universitetsleden eller ansökt om överflyttning meddelas resultatet av urvalet dig endast via e-post.

Helsingfors universitet publicerar inte namnen på de antagna och inte heller poänggränserna för antagning.

Du kan kontrollera ditt eget resultat på sidan Min Studieinfo-tjänsten då resultaten för ansökningsobjektet har publicerats. Resultaten av urvalen till de eng­elsk­språ­ki­ga och flerspråkiga magisterprogrammen publiceras senast 13.4.2018. Resultaten av de andra urvalen publiceras senast 28.6.2018. Notera att resultaten för olika sökande och olika sökmål kan bli klara vid olika tidpunkter.