Övriga studiemöjligheter

Vid Helsingfors universitets Öppna universitet kan du bekanta dig med universitetsstudier. Alla har rätt att studera vid Öppna universitetet – det finns inga åldersbegränsningar eller krav på tidigare utbildning.

Du kan välja mellan att studera en ämneshelhet eller enskilda kurser. Det finns inga urvalsprov: studenterna till kurserna väljs i anmälningsordning och oftast ryms alla med.

Studierna vid Öppna universitetet är avgiftsbelagda. Kurserna ordnas ofta på kvällar och veckoslut och i många ämnen erbjuds även webbkurser.

Studierna vid Öppna universitetet registreras i universitetets studieregister. Om en person som studerat vid Öppna universitetet senare beviljas rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet blir dessa studier en del av högskoleexamen.

Behöver du uppdatera din kunskap? Vill du utvecklas professionellt? Vad är nytt inom forskning i ditt eget ämnesområde? Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom olika vetenskapliga discipliner. Läs mer på HY+ webbsidor.

Språkcentrum vid Helsingfors universitet erbjuder mångsidig språkundervisning för universitetets studerande. Enheten Språktjänster erbjuder avgiftsbelagda öppna kurser i finska. Man behöver inte vara inskriven vid Helsingfors universitet för att delta i kurserna.

De flesta fakulteterna beviljar rätt att avlägga så kallade fristående studier. Den fristående studierätten är begränsad till det ämnet och den mängd studier som rätten beviljats för. Studierna är avgiftsbelagda och leder inte till examen.

Rätt att avlägga fristående studier kan bland annat beviljas en person som avlägger en examen vid en annan högskola. Rätten kan även beviljas en person som behöver en studiehelhet för att komplettera sin examen eller för att få en viss kompetens.

Studierätten söks från den fakultet där studierna ska avläggas. Ansökningsförfarandet och ansökningstiden varierar från en fakultet till en annan.

Helsinki Summer School är en gemensam sommarskola för universiteten i Helsingforsregionen som ordnas i augusti varje år. Kurserna är cirka tre veckor långa och de riktar sig till magisters- och påbyggnadsstuderande. Kurserna är tvärvetenskapliga intensivkurser med engelska som undervisningsspråk.

Mer information om kursutbudet vid Helsinki Summer School samt ansökningsinstruktioner hittar du på HSS engelskspråkiga webbplats.

Är du intresserad av att studera vid Helsingfors universitet som utbytesstudent hittar du information och anvisningar för ansökan på Exchange Studies -sidan. Varje år välkomnar Helsingfors universitet ungefär 1000 utbytesstudenter.

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. JOO-studierna är avgiftsfria. Den studerande måste vara anmäld som närvarande vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Syftet med flexibel studierätt är att utvidga universitetets (hemuniversitetets) studieutbud, utöka valmöjligheterna och stöda studiegången. För de studerande erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.

JOO-an­sö­kan

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 följande studiehelheter:

  • pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska
  • fristående speciallärarstudier på finska
  • studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.