Helsingfors universitet erbjuder tillsammans med Öppna universitetet olika sätt för gymnasieelever att bekanta sig med våra studiemöjligheter. På denna sida finns information om studentpresentationer, öppna dörrar, mässor och öppna föreläsningar. På sidan för studiehandledare finns mera information.