Lär känna oss

Helsingfors universitet erbjuder tillsammans med Öppna universitetet olika sätt för gymnasieelever att bekanta sig med våra studiemöjligheter. På denna sida finns information om studentpresentationer, öppna dörrar, mässor och öppna föreläsningar. På sidan för studiehandledare finns mera information.

Högskoledagen ordnas torsdagen den 1 november 2018. Evenemanget erbjuder tillfälle att bekanta sig med de svenskspråkiga studiemöjligheterna som finns i Helsingfors. Skolorna som representeras är Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Hos oss erbjuds presentationer med möjlighet att ställa frågor, diskussion och rundturer.

Koe kampus! ordnas torsdagen den 25 oktober 2018. Evenemanget, som ordnas på finska, ordnas tillsammans med Aalto-universitetet och Konstuniversitetet och ger deltagarna möjligheten att delta i infotillfällen och rundturer på campus.

Mejlans campusdag (Meilahden kampuspäivä) erbjuder en möjlighet att bekanta sig med medicinska fakulteten. Campusdagen ordnas i 22 mars 2018.

Kom och besök oss på Studia-mässan i Helsingfors! På Helsingfors universitets, Aalto universitetets och Konstuniversitetets gemensamma avdelning får du tala med representanter från de olika fakulteterna och ställa frågor gällande universitetsstudier.

Studiamässan ordnas den 27-28.11.2018 i Helsingfors Mässcentrum.

Universitetet ordnar föreläsningar öppna för allmänheten som ofta kan följas även på nätet. 

Evenemang är sidan för universitetets evenmangskalender. Under läsåret kan du så gott som dagligen hitta föreläsningar som är öppna för allmäheten. Välkommen!

Tankehörnan är caféet där det erbjuds infotillfällen, diskussioner och föreläsningar kring såväl Unis tvärvetenskapliga forskning som andra dagsaktuella ämnen. Föreläsningarna kan följas även direkt på nätet. Tankehörnan hittar du på Alexandersgatan 7.

Studia Generalia är en föreläsningsserie som ordnas av Öppna universitetet där ett visst tema behandlas från olika läroämnens synvinkel. Föreläsningarna hålls i Porthania, Universitetsgatan 3, och kan även följas på nätet.

Uni: Nu2015 – var en serie heta möten mellan vetenskap och debatt. Du får träffa framstående experter och se de gnistor som uppstår när idéer och teorier möts. Seriens föreläsningar bandades och du hittar länkar till alla föreläsningsklipp på webbsidan.