Hösten 2017 inleds vid Helsingfors universitet 60 utbildningar där man avlägger endast högre högskoleexamen. Högre högskoleexamen kallas i allmänhet magisterexamen. Magisterexamen kan vanligen avläggas på två år då man studerar på heltid.

Gör såhär:

  1. Studera listorna med utbildningarnas namn nedan. Ur varje utbildnings namn framgår den examen som man avlägger inom utbildningen, samt tiden för avläggande av examen.
  2. Klicka på namnet till den utbildning som intresserar dej. På skärmen öppnas en sida med information om utbildningen i fråga.
  3. Om du vill veta på vilka olika sätt man kan bli antagen till utbildningen, klicka på fliken ”Ansökningsinfo”. På denna flik finns listat de sökmål som hänför sej till utbildningen. Sökmålen är olika vägar till utbildningen. Klicka på det sökmål som intresserar dej så får du detaljerade instruktioner om hur man söker till utbildningen via just detta sökmål.

För att bli antagen till en engelskspråkig utbildning måste du behärska engelska. Följande fem utbildningar är engelskspråkiga:

För att bli antagen till en flerspråkig utbildning måste du behärska engelska eller finska eller svenska. Följande 23 utbildningar är flerspråkiga:

För att bli antagen till en finsk- eller svenskspråkig utbildning måste du behärska finska eller svenska. Följande 32 utbildningar är finsk- eller svenskspråkiga:

Följande fyra utbildningar börjar hösten 2018, och det är inte möjligt att ansöka till dem ännu.

  • Master's Programme in Contemporary Societies (engelskspråkig utbildning)
  • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende / Master's Programme in Human Nutrition and Food-Related Behaviour (flerspråkig utbildning)
  • Master's Programme in Intercultural Encounters (engelskspråkig utbildning)
  • Master's Programme in Russian Studies (engelskspråkig utbildning)

Utbildningar där man avlägger endast högre högskoleexamen är avsedda för personer som redan har avlagt en lämplig lägre högskoleutbildning. Om du inte ännu har avlagt lägre högskoleexamen, bekanta dej med utbildningar där man avlägger endast lägre högskoleexamen, eller med utbildningar där man avlägger både lägre och högre högskoleexamen.