Hösten 2017 inleds vid Helsingfors universitet fyra utbildningar där man avlägger endast lägre högskoleexamen. Lägre högskoleexamen kallas i allmänhet kandidatexamen. En kandidatexamen kan vanligen avläggas på tre år då man studerar på heltid.

Gör såhär:

  1. Studera listan med utbildningarnas namn nedan. Ur varje utbildnings namn framgår den examen som man avlägger inom utbildningen, samt tiden för avläggande av examen.
  2. Klicka på namnet till den utbildning som intresserar dej. På skärmen öppnas en sida med information om utbildningen i fråga.
  3. Om du vill veta på vilka olika sätt man kan bli antagen till utbildningen, klicka på fliken ”Ansökningsinfo”. På denna flik finns listat de sökmål som hänför sej till utbildningen. Sökmålen är olika vägar till utbildningen. Klicka på det sökmål som intresserar dej så får du detaljerade instruktioner om hur man söker till utbildningen via just detta sökmål.

Utbildningar:

Observera att man i de ovan nämnda utbildningarna avlägger endast lägre högskoleexamen. Vid Helsingfors universitet finns också utbildningar där man avlägger både lägre och högre högskoleexamen. En lista över dessa utbildningar finns på en egen sida.