Helsingfors universitet har fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Examensrätt till doktorsutbildning beviljas av fakulteten.

Se mera information om doktorsutbildningen och ansökan till den.