Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i datavetenskap

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i ekonomi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i filosofi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i historia

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i kemi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i konstforskning

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i kulturforskning

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i språk

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i medicin

Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i odontologi

Ansökan på basis av premie av religionslärarnas förbund, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

Huvudansökan, kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Huvudansökan, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Huvudansökan, kandidatprogrammet i datavetenskap

Huvudansökan, kandidatprogrammet i ekonomi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: finska, finskugriska språk och kulturer samt inhemsk litteratur

Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i geografi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskap

Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i kemi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i konstforskning

Huvudansökan, kandidatprogrammet i kulturforskning

Huvudansökan, kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i logopedi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik

Huvudansökan, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

Huvudansökan, kandidatprogrammet i psykologi

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska) inriktningen i samhällsvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska) inriktningen i socialt arbete

Huvudansökan, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: engelska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: franska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: italienska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: portugisiska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: spanska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: tyska

Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Huvudansökan, kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Huvudansökan, utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

Huvudansökan, utbildningsprogrammet för provisorsexamen

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Helsingfors), svenskspråkig utbildning

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Vasa), svenskspråkig utbildning

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska)

Magisteransökan, förskolepedagogik

Magisteransökan, handarbetslärare

Magisteransökan, lärare i huslig ekonomi

Magisteransökan, magisterprogrammet för samhälle i förändring

Magisteransökan, magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Magisteransökan, magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i filosofi

Magisteransökan, magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer

Magisteransökan, magisterprogrammet i data science (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i datavetenskap (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i ekonomi (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i genusvetenskap

Magisteransökan, magisterprogrammet i geografi (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i geologi och geofysik (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i historia

Magisteransökan, magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Magisteransökan, magisterprogrammet i konstforskning

Magisteransökan, magisterprogrammet i kulturarv

Magisteransökan, magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i litteraturvetenskap

Magisteransökan, magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

Magisteransökan, magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i logopedi, filosofie magister (2 år)

Magisteransökan, magisterprogrammet i matematik och statistik (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i materialforskning (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet

Magisteransökan, magisterprogrammet i neurovetenskap (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Magisteransökan, magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

Magisteransökan, magisterprogrammet i psykologi

Magisteransökan, magisterprogrammet i region- och kulturstudier

Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska)

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete (Vasa)

Magisteransökan, magisterprogrammet i skogsvetenskaper (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i sociala vetenskaper

Magisteransökan, magisterprogrammet i språk

Magisteransökan, magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

Magisteransökan, magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i urbana studier och planering (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i växtbiologi (flerspråkigt)

Magisteransökan, magisterprogrammet i översättning och tolkning

Magisteransökan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (undervisning på svenska)

Magisteransökan, specialpedagogik

Maisterihaku, luokanopettaja (suomenkielinen)

Maisterihaku, oikeustieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Maisterihaku, yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

Master's Admission, Master's Programme in European and Nordic Studies

Master's Admission, Master's Programme in Global Politics and Communication

Master's Admission, Master's Programme in International Business Law

Master's Admission, Master's Programme in Life Science Informatics

Master's Admission, Master's Programme in Translational Medicine

Pf-utbildning, utbildningsprogrammet för provisorsexamen

Päähaku, biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, historian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (opetus suomeksi)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, oikeustieteen koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus

Päähaku, oikeustieteen koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus

Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (suomenkielinen)

Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen)

Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen)

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i biologi

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i datavetenskap

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i ekonomi

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i filosofi

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i geografi

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i historia

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i kemi

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i konstforskning

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i kulturforskning

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i språk

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Öppna universitetsleden, utbildningsprogrammet i juridik (Helsingfors/Vasa)