Två fakulteter vid Helsingfors universitet väljer nya studeranden på hösten 2016 för utbildningar som börjar i januari 2017: bio- och miljövetenskapliga fakulteten och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.