Skriftliga urvalsprov

Exakt plats för varje skriftligt urvalsprov publiceras på provspecifika webbsidor. Länkarna är grupperade enligt tidpunkten för provets början.

Bekanta dig med instruktionerna för hur man deltar i urvalsprovet. Provspecifika instruktioner finns här.

 

Torsdag 18.5.2017 kl. 9.00:

Torsdag 18.5.2017 kl. 14:00

Fredag 19.5.2017 kl. 9:00

Fredag 19.5.2017 kl. 14:00

Måndag 22.5.2017 kl. 10:00

Tisdag 23.5.2017 kl. 10:00

Tisdag 23.5.2017 kl. 14:00

Onsdag 24.5.2017 kl. 10:00

Fredag 26.5.2017 kl. 9:00

Fredag 26.5.2017 kl. 14:00

Måndag 29.5.2017 kl. 9:00

Måndag 29.5.2017 kl. 14:00

Tisdag 30.5.2017 kl. 9:00

Onsdag 31.5.2017 kl. 9:00

Onsdag 31.5.2017 kl. 14:00

Onsdag 7.6.2017 kl. 14:00

Du kan inte delta i två skriftliga urvalsprov som börjar samtidigt.  Ifall du har sökt till utbildningar vars urvalsprov börjar samtidigt måste du välja vilket av proven du skriver. Du behöver inte meddela universitetet vilket prov du väljer att skriva.

Muntliga urvalsprov

Förutom skriftliga urvalsprov ordnas också några muntliga urvalsprov:

  • finskspråkigt lämplighetsprov i pedagogik (måndag 5.6.2017, tisdag 6.6.2017 och onsdag 7.6.2017)

  • svenskspråkigt lämplighetsprov i pedagogik (torsdag 8.6.2017 och fredag 9.6.2017)

  • urvalsprovet för ämneslärare (måndag 12.6.2017 och tisdag 13.6.2017)

Endast den som kallats till ett muntligt prov får delta i det. Den exakta platsen samt tidpunkten för provet meddelas i kallelsen till provet.