Om du avlagt studier vid Helsingfors universitet kan du beställa ett officiellt studieprestationsutdrag där dina studieprestationer finns uppräknade. Inom universitetets interna bruk kan man använda det inofficiella prestationsutdraget som fås via WebOodi. Alla studerande som är närvaroanmälda kan använda WebOodi.

Vid studentservicen kan du också få ett studerandeintyg. Fakulteten beviljar examensbeviset, läs mer under rubriken Information om examen.

Avgiftsfritt officiellt studieprestationsutdrag

Om du anmält dig närvarande eller om du är JOO-, utbytes- eller studerande som avlägger fristående studier eller studier vid öppna universitetet och din studierätt är i kraft, kan du få ett avgiftsfritt och officiellt studieprestationsutdrag per termin från studentservicen. Du kan också beställa ett utdrag så att det skickas per post, se instruktionerna nedan. Ifall du inte avhämtar ett prestationsutdrag under terminen, är det inte möjligt att få det retroaktivt i ett senare skede.

Avgiftsbelagt officiellt studieprestationsutdrag

Alla de som avlagt studier vid Helsingfors universitet kan få avgiftsbelagda officiella studieprestationsutdrag.

Avgifterna för studieprestationsutdragen är:

 • 4,00 euro/st då utdraget avhämtas eller postas inom Finland
 • 8,00 euro/st då utdraget postas utomlands.

Eftersom studentservicen inte har en kontantkassa bör du betala utdraget på förhand. Ta kvittot med då du avhämtar utdraget. Om du beställer utdraget så att det levereras per post bör du bifoga betalningskvittot till beställningen.

Du kan betala avgiften kontant och med bank- eller kreditkort samt med studerandekortet vid följande Unicaféer:

 • i Centrum: Unicafé huvudbyggnaden, kafésidan (Fabiansgatan 33)
 • i Gumtäkt: Unicafé Physicum (Gustaf Hällströms gata 2)
 • i Vik: Unicafé Biocenter 1, kafésidan (Viksbågen 9).

Då du betalar till banken, använd följande konto- och referensnummer:
mottagare: Helsingfors universitet
kontonummer: Nordea FI23 1660 3000 0777 20
referensnummer: 99105000.

Om du betalar via en utländsk bank är betalningsinformationen följande:
namn på mottagare: University of Helsinki
bank: Nordea, Aleksis Kiven katu 3-5, FI-00020 Nordea, Finland
IBAN: FI2316603000077720
Swiftkod: NDEAFIHH.

Att beställa studieprestationsutdrag som postas

Om du vill att prestationsutdraget skickas per post till dig, måste du göra en beställning per e-post eller per post till studentservicen.

I beställningen bör du meddela:

 • eget namn
 • studentnummer eller födelsetid
 • den adress till vilken utdraget postas
 • på vilket språk du vill ha utdraget (finska, svenska, engelska)
 • hur många prestationsutdrag du vill ha
 • ifall du skall skicka utdraget utomlands: meddela ifall utdraget bör vara i ett beseglat kuvert.

Du måste också bifoga betalningskvittot till beställningen ifall det inte är fråga om ett avgiftsfritt utdrag.

Obs! Ifall ett ombud avhämtar ditt studieprestationsutdrag bör han/hon uppvisa en fullmakt.

Du kan få ett officiellt studieprestationsutdrag enbart som en papperskopia. Vid behov kan vi skicka en kopia per e-post, kopian är inte ett officiellt dokument. Observera att e-post inte är en skyddad förbindelse.