Medicin ökar det globala välbefinnandet

Miro Sauru opiskelee lääketiedettä

Studierna i medicin har gett Miro Sauru en vilja att lösa globala hälsoproblem, av vilka många  skulle kunna lösas med förvånansvärt enkla metoder.

”Bristfällig näring, fattigdom och brist på kunskap förorsakar problem i många länder", säger Miro. ”Livslängden släpar efter bara på grund av att grundhygien och grundläggande vård saknas”.

Miro vill föra den moderna medicinen till utvecklingsländer, vars stora utvecklingspotential han är intresserad av. Bättre hälsa har en positiv inverkan på såväl individens som samhällets utveckling, eftersom små förbättringar har en långsiktig verkan.

”Ett exempel är mellanöroninflammation som är vanligt hos barn. Den förorsakar  hörselnedsättning när den blir kronisk, och hörselnedsättningar av olika grad är en av världens mest invalidiserande faktorer.  Hörselsvårigheter kan i sin tur leda till avsaknad av läskunnighet, inlärningssvårigheter och på så sätt till att en svag social status ärvs"

Viljan att hjälpa människor och vetskapen att studierna öppnar dörrar både i Finland och utomlands fick Miro att söka sig till medicinstudier.  Han tror starkt på vetenskapens betydelse i lösandet av de globala problemen.

"Jag tror att man med hjälp av vetenskap kan minska lidande."

Kunskapsökning i förändringens kärna 

Utbildning är ett viktigt redskap i att motverka grundsjukdomar, men kunskapsökning hjälper även yrkeskunniga inom hälsovårdssektorn. I många utvecklingsländer är läkarnas informationssökningskunskaper i behov av förbättring.

”Läkarna använder surfplattor och datorer men de kan inte söka information tillräckligt bra. På internet kunde de få tag på oerhört mycket medicinsk information."

Universitetet har gett Miro konkreta sätt att uppnå sina mål.  Studierna har gett honom mer kunskap om både sjukdomar och stora globala frågor. Idealismen har bevarats i bakgrunden på ett lämpligt sätt även alltefter att studierna framskridit.

”Före universitetet ville jag rent allmänt få till stånd något gott. Under studierna har jag fått en klarare uppfattning om via möjliga vägar jag konkret kan  förbättra saker. Till exempel tycker jag att utvecklingssamarbetet och i fördelningen av bistånden kunde mycket förbättras."

 Värdefrågor

Hur förhåller sig Miro till tanken, att exporten av västerländsk medicin till utvecklingsländer, är präglat av en överlägsenhetskänsla?  Varför kan vi inte låta människor leva enligt sina egna seder och föreställningar?

"Jag tror inte på värderelativism i det avseendet Det finns både bättre och sämre sätt att minska lidandet på ", säger Miro.  "Tillexempel borde inte könsstympning av flickor kunna motiveras med enbart tradition."

Till läkaryrket hör många värdefrågor, varav den viktigaste har att göra med att värdesätta och upprätthålla liv.

” Jag tycker att ett så friskt och så långt liv som möjligt har ett universellt egenvärde.

Bäst når man det genom modern medicin"