neuvonta3_anundi_1150x475.jpg

Studeranderegistret

Studeranderegistret producerar uppgifter om studerande, examina och examensarbeten. Dessutom stöder och utbildar studeranderegistret användare av studieinformationssystemet Oodi.

Studentservicen betjänar studenter i studieärenden. De ger studieprestationsutdrag och närvarointyg samt information om studierätter och läsårsanmälan.

Studieprestationsutdrag

Instruktioner om hur du kan beställa ett officiellt studieprestationsutdrag hittar du under rubriken Beställ ett studieprestationsutdrag. Du kan beställa ett inofficiellt utdrag via WebOodi.

Instruktioner om informationsöverlåtelse

Om en tredje part vill verifiera en examen avlagd vid Helsingfors universitet kan den kontakta studeranderegistret på adressen registrar(at)helsinki.fi. För att informationen kan överlämnas skriftligen krävs det att studentens samtycke bifogas till anhållan.

Handläggningen och utlämnandet av personuppgifter i studeranderegistret regleras av personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Mer information om överlåtelse av uppgifter