Du hittar studentservicens kontaktuppgifter här.

Allmän information

 

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet. Om du har som avsikt att söka en studieplats vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet, får du rådgivning från Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du redan studerar vid Öppna universitetet är det studentservicen på Brobergsterassen som betjänar dig.

Om du behöver ett studieprestationsutdrag, se instruktionerna under rubriken Beställ ett studieprestationsutdrag. Studerandeintyg fås också vid studentservicepunkterna.

Om du skall avhämta ditt färdiga studentkort, vänligen notera att det måste avhämtas vid studentkårens servicebyrå.

Helsingfors universitets allmänna studentservice (Fabiansgatan 33) och fakulteternas serviceställen upphörde i juni 2016.

Följande service fås på alla serviceställen:

  • Läsårsanmälan, namn- och adressändringar
  • Officiella studieprestationsutdrag, närvarointyg, rabattintyg för resebiljetter samt information om olika studentförmåner
  • Allmän rådgivning om Helsingfors universitets fonders stipendier
  • Information om inskrivning, läsårsanmälan och studierätter

Varje serviceställe är specialiserad på en eller flera fakultet. Den fakultetsspecifika specialiseringen är nämnd vid servicestället.

Du kan ge respons angående studentservicens verksamhet här.

Studentservicens kontaktuppgifter och öppethållningstider

OBS! Kajsa-husets kundservicepunkt betjänar dig i juli. Alla andra studentservicens kundservicepunkter betjänar dig i juli bara via e-post.  

 

ÖPPETTIDER FÖR KAJSA-HUSETS STUDENTSERVICEPUNKT I JULI:
1.7.-31.7. mån-tors kl. 12-16
Telefon: 02941 22359 mån-tors kl. 10-11
Fabiansgatan 30

FÖLJANDE SERVICE FÅS I KAJSA-HUSET:

  • Läsårsanmälan, namn- och adressändringar
  • Officiella studieprestationsutdrag, närvarointyg, rabattintyg för resebiljetter

STUDENTSERVICEN BETJÄNAR DIG I KAJSA-HUSET OCKSÅ I AUGUSTI OCH SEPTEMBER:
1.-11.8. mån-tors kl. 12-16
14.8.-15.9. mån-fre kl. 9-16 (28.8.-1.9. kl. 9-18)

HUS: du kan avhämta läsårdekalen i Kajsa-huset 7.8.-15.9. kl. 9-16 (28.8.-1.9 kl. 9-18)
HRT betjäner dig 14.8.-9.9.17. kl. 9-16 (28.8.-1.9 kl. 9-18)

Alla andra studentservicepunkter öppnar i augusti.

Nedan hittar du studentrådgivningens kontaktuppgifter. Mobilitets- och karriärservicens kontaktuppgifter och öppethållningstider hittar du på kontaktuppgiftssidan.

 

Studentservicen på Brobergsterassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten
Ytterligare: Öppna unversitetets rådgivning

Skicka e-post: siltavuori-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 29600, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Minerva, K1, rum 141d, Brobergsterassen 5 A, PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängd.

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Skicka e-post: metsatalo-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 22322, mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40, PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13, fre ständt.
Du kan också lämna blanketter i vår brevlåda under Forsthusets öppettider.

Ytterligare: rådgivning för Teologiska fakultetens studerande från 8.8. även på tors 12.30-14 och telefontid tis 12-14. Adress Berggatan 3, rum 235. Tel. 02941 22699

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: kumpula-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 50066, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Physicum, 2 vån. Gustaf Hällstöms gata 2 a, PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängd.

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: kruununhaka-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 22221, mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Svenska social- och kommunalhögskolan, rum 106, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata), PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13, fre stängd.
Studentservice på svenska: även ons 13-14 och tors 9-10, rum 120.

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Skicka e-post: meilahti-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 26200, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Biomedicum 1, 3. vån., Haartmansgatan 8, PB 63, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 ocf ons-tors 10-13, fre stängd.

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: viikki-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 57600, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Infocentrum Korona, 3. vån., rum 343A, Viksbågen 11, PB 62, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängd.

Ytterligare: Studentservice erbjuds i smådjurs- och hästsjukhuset från och med 1.8. tis och tors 10-15.
Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

OBS! Studentservicen är stängd 22.6.