Du hittar studentservicens kontaktuppgifter här.

Allmän information

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet. Om du har som avsikt att söka en studieplats vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet, får du rådgivning från Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du redan studerar vid Öppna universitetet är det studentservicen på Brobergsterassen som betjänar dig.

Om du behöver ett studieprestationsutdrag, se instruktionerna under rubriken Beställ ett studieprestationsutdrag. Studerandeintyg fås också vid studentservicepunkterna.

Om du skall avhämta ditt färdiga studentkort, vänligen notera att det måste avhämtas vid studentkårens servicebyrå.

Följande service fås på alla serviceställen:

  • Läsårsanmälan, namn- och adressändringar
  • Officiella studieprestationsutdrag, närvarointyg, rabattintyg för resebiljetter samt information om olika studentförmåner
  • Allmän rådgivning om Helsingfors universitets fonders stipendier
  • Information om inskrivning, läsårsanmälan och studierätter

Varje serviceställe är specialiserad på en eller flera fakultet. Den fakultetsspecifika specialiseringen är nämnd vid servicestället.

Du kan ge respons angående studentservicens verksamhet här.

Öppettider under julen:

  • Kund- och telefonservice i Mejlans, Forsthuset och Kronohagen är stängd 22.12.2017–7.1.2018.
  • Telefonservice i Gumtäkt är öppen 2.–4.1.2018 (tis 12–14 och ons-tors 10–12). Studentservicen är annars stängd 22.12.2017–7.1.2018.
  • Kundservice i Brobergsterassen och Vik är öppen mellan 22.12.2017–7.1.2018 endast 2.–4.1.2018 (tis 12–14 och ons–tors 10–12). Kundservice betjänar alla studerande i generella ärenden (studerandeintyg, studieprestationsutdrag). Telefonservice i Brobergsterassen och Vik är stängd 22.12.2017–7.1.2018.
  • Varje serviceställe svarar på e-post under jultiden. 

Studentservicens kontaktuppgifter och öppethållningstider

Nedan hittar du studentrådgivningens kontaktuppgifter. Mobilitets- och karriärservicens kontaktuppgifter och öppethållningstider hittar du på kontaktuppgiftssidan.

Studentservicen på Brobergsterassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten
Ytterligare: Öppna unversitetets rådgivning

Skicka e-post: siltavuori-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 29600, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Minerva, K1, rum 141d, Brobergsterassen 5 A, PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängt.

OBS! Öppettider under julen: Kundservice är öppen mellan 22.12.2017–7.1.2018 endast 2.–4.1.2018 (tis 12–14 och ons–tors 10–12). Kundservice betjänar alla studerande i generella ärenden (studerandeintyg, studieprestationsutdrag). Telefonservice är stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Skicka e-post: metsatalo-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 22322, mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40, PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 13-16 och ons-tors 10-13, fre stängt.
Du kan också lämna blanketter i vår brevlåda under Forsthusets öppettider.

OBS! Öppettider under julen: Kund- och telefonservice är stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.

Speciellt studier av teologiska fakulteten:
Kundservice: ons 10-13
Telefonservice: tis 13-16, tel. 02941 22699

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: kumpula-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 50066, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Physicum, 2 vån. Gustaf Hällstöms gata 2 a, PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängt.

OBS! Öppettider under julen: Telefonservice i Gumtäkt är öppen 2.–4.1.2018 (tis 12–14 och ons–tors 10–12). Studentservicen är annars stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: kruununhaka-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 22221, mån-tis 14-16 och ons-tors 10-12.
Besök oss: Svenska social- och kommunalhögskolan, rum 106, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata), PB 16, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen på svenska: Ons 10-12 rum 106.

Servicedisk (snabba och generella saker): mån-tis 14-16, ons-tors 10-12.

Gå in på Tidbeställningssida.

OBS! Öppettider under julen: Kund- och telefonservice är stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Skicka e-post: meilahti-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 26200, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Biomedicum 1, 3. vån., Haartmansgatan 8, PB 63, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 ocf ons-tors 10-13, fre stängt.

OBS! Öppettider under julen: Kund- och telefonservice är stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Skicka e-post: viikki-student@helsinki.fi, för att underlätta servicen uppge ditt e-postsmeddelande från din helsinki.fi  e-postadress!
Ring: 02941 57600, mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13.
Besök oss: Infocentrum Korona, 3. vån., rum 343A, Viksbågen 11, PB 62, 00014 Helsingfors universitet
Öppethållningstider: mån-tis 12-15 och ons-tors 10-13, fre stängt.

Ytterligare: Studentservice erbjuds i smådjurs- och hästsjukhuset tis och tors 10-15.
Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

OBS! Öppettider under julen: Kundservice är öppen mellan 22.12.2017–7.1.2018 endast 2.–4.1.2018 (tis 12–14 och ons–tors 10–12). Kundservice betjänar alla studerande i generella ärenden (studerandeintyg, studieprestationsutdrag). Telefonservice är stängd 22.12.2017–7.1.2018. Vi svara på e-post under jultiden.