Instruktioner efter att urvalets resultat offentligjorts

Läs instruktionerna efter att urvalets resultat har offentligjorts. Instruktionerna berör dig om du fick studieplats, om du fick reservplats eller om du inte är nöjd med resultatet av urvalet. Hitta det sökmål du sökte till och läs instruktionerna noggrant. Bland instruktionerna finns datum, till exempel sista datum för mottagandet av studieplats och tidtabellen för dem som väljs från reservplats.

 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i ekonomi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: finska, finskugriska språk och kulturer samt inhemsk litteratur
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i geografi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i kemi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i konstforskning
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i logopedi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i psykologi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: engelska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: franska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: italienska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: portugisiska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: spanska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: tyska
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Päähaku, biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (helsinki), suomenkielinen koulutus
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (vaasa), suomenkielinen koulutus
 • Magisterprogrammet i filosofi
 • Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i historia
 • Magisterprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
 • Magisterprogrammet i kulturarv
 • Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
 • Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
 • Magisterprogrammet i logopedi
 • Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i pedagogik: förskolepedagogik
 • Magisterprogrammet i pedagogik: handarbetslärare
 • Magisterprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Magisterprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i psykologi
 • Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i språk
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Magisterprogrammet i översättning och tolkning
 • Pf-utbildning, utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i data science (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i datavetenskap (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i ekonomi (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i geografi (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i geologi och geofysik (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i matematik och statistik (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i materialforskning (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet
 • Magisterprogrammet i neurovetenskap (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i skogsvetenskaper (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i urbana studier och planering (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet i växtbiologi (flerspråkigt)
 • Magisterprogrammet Life Science Informatics (flerspråkigt)
 • Master's Programme in Contemporary Societies
 • Master's Programme in European and Nordic Studies
 • Master's Programme in Global Politics and Communication
 • Master's Programme in Intercultural Encounters
 • Master's Programme in International Business Law
 • Master's Programme in Russian Studies
 • Master's Programme in Translational Medicine
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i biologi
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i ekonomi
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i filosofi
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i geografi
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i historia
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i kemi
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i konstforskning
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i språk
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Öppna universitetsleden, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa)
 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i ekonomi
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i filosofi
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i historia
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i kemi
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i konstforskning
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i språk
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i medicin
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i odontologi
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (suomenkielinen)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen)