IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Tervahovi, sal A201 Palomäki)

Ort:

Vasa

Byggnadens namn: 

Tervahovi

Ingång till byggnaden: 

Wolffskavägen 34

Bekanta dig med campuskartan

Salens namn:

A201 Palomäki

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens andra våning.