IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Soc&Kom, sal 209)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Soc&kom

Ingång till byggnaden:

Yrjö-Koskinens gata 3

Salens namn:

Sal 209

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens andra våning.