IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Physicum, sal D101)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Physicum

Ingång till byggnaden:

Gustaf Hällströms gata 2

Salens namn:

Sal D101

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våning.