IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Minerva, sal K213)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Minerva

Ingång till byggnaden:

Brobergsterassen 5 A

Salens namn:

K213

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens andra källarvåning.