IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Minerva, sal K113)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Minerva

Ingång till byggnaden:

Brobergsterassen 5 A

Salens namn:

K113

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens första källarvåning.