IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Forsthuset, sal 8)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Forsthuset

Ingång till byggnaden:

Det finns flera olika ingångar till byggnaden, varav två är i allmänt bruk. Den ena hittar du på adressen Fabiansgatan 39, den andra via innergården på adressen Unionsgatan 40 B. Den sistnämnda ingången lämpar sig också för rörelsehindrade.

Salens namn:

Sal 8

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens tredje våning.