IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Chemicum, sal A110)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Chemicum

Ingång till byggnaden:

A.I. Virtanens plats 1

Salens namn:

Sal A110

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våningen.